Στρατηγική συνεργασία ESPAEXPERTS – YOUNET DIGITAL LIFE για 100% επιδοτούμενο e-shop αξίας 5.000 ευρώ!


Δυο εταιρίες, με ηγετική θέση στο χώρο τους, η ESPAEXPERTS και η  YOUNET DIGITAL LIFE, ενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη λύση για την κατασκευή ESHOP μέσω 100% επιδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «e-λιανικό», έως του ποσού των 5000€.

Η ESPAEXPERTS, η οποία θα αναλάβει την υποβολή των προτάσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ,  διαθέτει συμβούλους με υψηλή εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, με εμπειρία και επαγγελματική γνώση και επάρκεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η YOUNET DIGITAL LIFE δραστηριοποιείται στο χώρο του digital marketing & του e-commerce, με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων.

Όλες οι παραπάνω  δραστηριότητες είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται και τη διαρκή συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις των προτύπων.

Τα νέα δεδομένα στην εποχή του COVID-19 επιβάλλουν μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία των επιχειρήσεων και το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει μια μοναδική ευκαιρία μετάβασης στο ηλεκτρονικό επιχειρείν χωρίς κόστος.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΔΩ: