Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ψαριών στης Ιχθυόσκαλα

Περισσότερα από μισό τόνο ψάρια, που είχαν αλιευθεί νωρίτερα από το κανονικό, κατασχέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου από άνδρες του Λιμενικού Σώματος και θα παραδοθούν σε ευαγή ιδρύματα. Συνολικά, κατασχέθηκαν 638 κιλά διαφόρων ειδών ψάρια, που είχαν μικρότερο μήκος από το κανονικό και απαγορευόταν να αλιευθούν.

Συγκεκριμένα:
α) μια  αλιευτική παράβαση στην συμπλοιοκτησία αλιευτικού  σκάφους διότι είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία δέκα  κιλών μουσμουλιών υπολειπομένων διαστάσεων 11-12 εκ. αντι του προβλεπόμενου 17 εκ. 
Μια  αλιευτική παράβαση διότι επί του δελτίου αποστολής δεν αναγραφόταν η εμπορική ονομασία των αλιευμάτων καθώς και η ζώνη αλίευσης τους,
β) μια  αλιευτική παράβαση σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης διότι σύμφωνα με το δελτίο αποστολής καθώς και το παραστατικό μεταφοράς είχε αποθηκεύσει σε ψυχτικό θάλαμο της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, με σκοπό την εμπορία, 490 κιλά κολιούς υπολειπομένων διαστάσεων 12 – 13 εκ. αντι του προβλεπόμενου 18 εκ,
γ) μια  αλιευτική παράβαση σε ιδιοκτήτη αλιευτικού  σκάφους, διότι σύμφωνα με το δελτίο αποστολής είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία 28 κιλών γόπας, υπολειπομένων διαστάσεων 07-08 εκ. αντι του προβλεπόμενου 10 εκ,
δ) μια  αλιευτική παράβαση σε ιχθυέμπορο, διότι σύμφωνα με το δελτίο αποστολής είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία 28 κιλών γόπας υπολειπομένων διαστάσεων 07-08 εκ. αντι του προβλεπόμενου 10 εκ,
ε) μια  αλιευτική παράβαση σε ιχθυέμπορο διότι σύμφωνα με το δελτίο αποστολής είχε προβεί στην εμπορία 28 κιλών γόπας υπολειπομένων διαστάσεων 07-08 εκ. αντι του προβλεπόμενου 10 εκ. και

στ) μια αλιευτική παράβαση  σε ιχθυέμπορο  διότι σύμφωνα με το δελτίο αποστολής είχε προβεί στην εμπορία 14 κιλών γόπας υπολειπομένων διαστάσεων 07-08 εκ. αντι του προβλεπόμενου 10 εκ.

Τέλος, στην προβλήτα φορτοεκφόρτωσης της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου βρέθηκαν (άνευ ιδιοκτησίας) εφτά  ιχθυοκιβώτια που περιείχαν  (40) κιλά αθερίνας υπολειπομένων διαστάσεων 04-05 εκ. αντι του προβλεπόμενου 08 εκ.
Τα ανωτέρω αλιεύματα, τα οποία κατασχέθηκαν από την οικεία Λιμενική Αρχή, πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.