Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Νοσοκομείο Μεταξά φέρνουν την πρώτη επίσημη εξειδίκευση και πιστοποίηση στη Ρομποτική Χειρουργική!

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Μια πρωτοπόρα συνεργασία με πολλές προοπτικές ξεκινά ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσόντων του νοσηλευτικού προσωπικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας νέας γενιάς, όπως είναι η ρομποτική χειρουργική.

Με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Νοσοκομείου Μεταξά θα υλοποιηθεί πρόγραμμα δια βίου μάθησης νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού επιστημών υγείας, με εξειδίκευση και πιστοποίηση στη Ρομποτική Χειρουργική.

Για πρώτη φορά θα δίνεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στη ρομποτική χειρουργική από Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με Δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής  Παναγιώτης Ε. Καλδής δήλωσε:

«Το ΠΑΔΑ μέσω των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στα επιστημονικά αντικείμενα που υπηρετούν καθώς και στην απόκτηση των απαραίτητων και σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους του, ώστε να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την άμεση δραστηριοποίησή τους στην αγορά εργασίας και την επιτυχή ανταπόκριση στις ανάγκες για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας της κοινωνίας. Σ΄ότι αφορά το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κύριος στόχος του είναι να καταστεί ικανός ο νοσηλευτής, βασιζόμενος σε επιστημονικές αρχές και διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, να παρέχει συνεχή περιεγχειρητική φροντίδα με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση με το ρομποτικό σύστημα DA VINCI. Ένας ακόμη θεμελιώδης στόχος αυτού του προγράμματος είναι να θέσει τις βάσεις για επαγγελματική ειδίκευση και σταδιοδρομία των εκπαιδευομένων στον Τομέα της Ρομποτικής Χειρουργικής Νοσηλευτικής, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τις ακαδημαϊκές αξίες και τις αρχές πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις. Μέσω του προγράμματος αυτού θα δοθεί η δυνατότητα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στη Ρομποτική Χειρουργική Νοσηλευτική από ένα Δημόσιο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης».


Ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος ανέφερε σχετικά:

«Με δεδομένο ότι το Νοσοκομείο Μεταξά είναι το μοναδικό Δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας που διαθέτει ρομποτικό σύστημα Da Vinci, είμαστε πεπεισμένοι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης και πιστοποίησης, θα προσφέρει σημαντικές γνώσεις στις νέες γενιές νοσηλευτών και θα θέσει τις βάσεις για επαγγελματική ειδίκευση και σταδιοδρομία στη ρομποτική χειρουργική, τη χειρουργική του μέλλοντος.

Ακολουθώντας πιστά τις εντολές της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας που στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θέτει τον ασθενή και τη σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών που πρέπει να λαμβάνει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είμαι πεπεισμένος ότι η συνεργασία μας με το ΠΑΔΑ θα αποτελέσει την απαρχή μιας ευρύτερης πολυεπίπεδης συνεργασίας, στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των γνώσεων του υγειονομικού προσωπικού αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς συνολικά.

Επιπροσθέτως, η συνεργασία μεταξύ δυο κρατικών φορέων βεληνεκούς ΠΑΔΑ και Νοσοκομείου Μεταξά, ενισχύει σημαντικά το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποίησης υψηλού επιπέδου.»

Η συνεργασία θα αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci – Ασφαλής νοσηλευτική φροντίδα ασθενών» και θα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ (ΤΕΙ ή Πανεπιστημίων), κατόχους πτυχίων Νοσηλευτικής ή συναφών επιστημών υγείας ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, σε απόφοιτους μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών με συναφή επιστημονικά πεδία, σε τελειόφοιτους τμημάτων Νοσηλευτικής Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και σε στελέχη με θέσεις ευθύνης και ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει Οργανισμούς και Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.

Δεδομένου ότι το Νοσοκομείο Μεταξά είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που διαθέτει ρομποτικό σύστημα Da Vinci στη χειρουργική αποκατάσταση ασθενών, η έναρξη του εν λόγω προγράμματος αποτελεί μια ποιοτική λύση εκπαίδευσης και πιστοποίησης των Ελλήνων Νοσηλευτών στο γνωστικό πεδίο της ρομποτικής χειρουργικής νοσηλευτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν παρέχεται από κανένα επίσημο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης μέχρι σήμερα αντίστοιχη εξειδίκευση – πιστοποίηση στη Ρομποτική Χειρουργική.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και της έμπρακτης στήριξης της δημόσιας υγείας, οι δυο μεριές συμφώνησαν ώστε 5 από τις θέσεις του προγράμματος σε κάθε κύκλο, να παρέχονται δωρεάν σε νοσηλεύτριες – νοσηλευτές του Νοσοκομείου Μεταξά.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Διοίκησης του Νοσοκομείου Μεταξά σε πολύ καλό κλίμα, παρουσία του ακαδημαϊκού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δυο φορέων. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας, καθηγητής Ξάνθος Θεόδωρος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, καθηγητής Καμινάρης Σταύρος, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας ΠΑΔΑ, καθηγήτρια Κεφαλά Βασιλική, η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ, καθηγήτρια Κελέση-Σταυροπούλου Μάρθα, ο αν. καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ Παπαγεωργίου Δημήτρης, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαρώφ Παύλος, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ.  Μανούσου Κατερίνα, οι Διευθυντές Κλινικών κ.κ. Μανίκης και Βοργιάς, ο Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Ευσταθίου Ηλίας, οι επιμελητές κ.κ. Ιαβάτσο και Μανωλάκος, η προϊσταμένη Χειρουργείου κ. Ελένη Μπαφέ, η προϊστάμενη Ποιότητας και Εκπαίδευσης κ. Πέτρακα Ελένη.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος θα δοθούν στο προσεχές μέλλον, καθώς κοινός στόχος είναι η έναρξη του πρώτου εκπαιδευτικού κύκλου να εκκινήσει ακόμα και μέσα στο 2023.