ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ΤΡΑΜ


Λόγω εκτέλεσης εργασιών για το ΤΡΑΜ Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, καθ’όλο το 24ωρο, προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομ. Σκυλίτση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Τζαβέλλα, στον Πειραιά.

  • -Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Ομ. Σκυλίτση, μέγιστου μήκους 230 μέτρων, στο τμήμα, 80 μέτρα πριν την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως και 25 μέτρα, μετά την κεντρική διαχωριστική νησίδα στη συμβολή των οδών Ομ. Σκυλίτση και Τζαβέλλα. Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
  • Το ανώτατο όριο ταχύτητας έχει καθοριστεί στα 40 χλμ./ώρα και παράλληλα απαγορεύεται η προσπέραση, για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Ομ. Σκυλίτση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μαίζωνος και Τζαβέλλα.