ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Δείτε πόσα χρήματα παίρνουν το μήνα

– Δείτε τις μηνιαίες απολαβές του Δημάρχου, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και των Αντιδημάρχων Πειραιά

O Δήμαρχος Πειραιά  Γιάννης Μώραλης αμείβεται με το ποσό των 4.275 ευρώ τον μήνα. 
Οι Αντιδήμαρχοι Πειραιά λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνει το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.


Έτσι, οι Αντιδήμαρχοι Πειραιά θα αμείβονται με 2.137 ευρώ, ενώ ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου με 900,00 ευρώ, εμφανίζεται να είναι λιγάκι ριγμένος, τουλάχιστον οικονομικά.

*Τα ποσά που αναφέρονται είναι μικτά.