ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ: Ολοκληρωμένη λύση φωτισμού πόλεων, εξοικονομώντας ενέργεια από το Δημοτικό Φωτισμό κατά 80%

…Άρθρο του Λεωνίδα Κουτρούμανου, υποψηφίου Δημοτικού συμβούλου Πειραιά με τον Νίκο Βλαχάκο και το συνδυασμό «Πειραιάς Πόλη πρότυπο»

Στην έκθεση Νέας Τεχνολογίας CeBIT 2016, μεγάλη πολυεθνική έκανε το ντεμπούτο της λύσης Connected City Lighting, η πρώτη λύση φωτισμού και διαχείρισης του φωτισμού ενός ολοκλήρου Δήμου μέσω του  Διαδικτύου (IoT) με ευφυή έλεγχο πολλαπλών επιπέδων. Η σύνδεση Connected City Lighting συνδέει τους λαμπτήρες του δρόμου με το IoT και υιοθετεί ένα σύστημα διαχείρισης που βασίζεται στο GIS, επιτρέποντας στις πόλεις να βελτιώσουν τον έλεγχο και την απόδοση κάθε λαμπτήρα δρόμου. Η λύση παρέχει στους τοπικούς διευθυντές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση κάθε λαμπτήρα σε κάθε δρόμο και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των διακοπτών και της φωτεινότητας των επιμέρους λαμπτήρων δρόμου, επιτρέποντας τον φωτισμό κατά παραγγελία και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 80%.

Σύμφωνα με το The Climate Group, υπάρχουν περίπου 304 εκατομμύρια λαμπτήρες δρόμου σε όλο τον κόσμο και ο αριθμός αναμένεται να φθάσει τα 352 εκατομμύρια μέχρι το 2025. Οι λαμπτήρες των δρόμων είναι σχεδόν πανταχού παρόντες στις πόλεις. Ενώ αυτοί οι λαμπτήρες φέρνουν την ευκολία στη ζωή των ανθρώπων, καταναλώνουν επίσης τεράστιο ποσό ενέργειας και αυξάνουν το κόστος διαχείρισης για τους δήμους. Για παράδειγμα, το Λονδίνο διαθέτει περίπου 35.000 λαμπτήρες δρόμου, με αποτέλεσμα την εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ισχύος 56.000.000 kWh ανά έτος, μαζί με τα έξοδα επιθεώρησης και συντήρησης, οι λαμπτήρες των δρόμων επηρεάζουν σημαντικά τα δημοτικά έξοδα. Η λύση Connected City Lighting σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

Ολοκληρωμένες πολιτικές έξυπνου φωτισμού για την εξασφάλιση υψηλής ενεργειακής απόδοσης Με τη Λύση Connected City Lighting, κάθε λυχνία του δρόμου είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή ισχύος και φωτεινότητας. Ο κατασκευαστής υιοθετεί τεχνολογία 6LoWPAN, η οποία έχει χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και μπορεί να διαγνώσει αυτόματα, να επιλύσει προβλήματα δικτύου και να αντιμετωπίσει προβλήματα και να επιτρέψει την καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ λαμπτήρων δρόμου και άλλων έξυπνων συσκευών όπως αισθητήρες. Για να ενισχυθεί ο έλεγχος και η απόδοση των λαμπτήρων δρόμου, η λύση ενσωματώνει μια σειρά προκαθορισμένων πολιτικών ευφυούς φωτισμού για να:

  • Υπολογίζει αυτόματα τη διάρκεια φωτισμού βάσει του τοπικού γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους και ρυθμίζει δυναμικά τη διάρκεια φωτισμού ανάλογα με τη συγκεκριμένη εποχή, μήνα και ημέρα.
  • Ρυθμίζει έξυπνα τη φωτεινότητα συνδέοντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες φωτεινότητας με τους αισθητήρες ροής κίνησης τρίτων και τους ανθρώπους ή με βάση τις καιρικές συνθήκες και άλλες συνθήκες περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα του δρόμου ή ενεργοποιεί μόνο κάθε άλλη λάμπα τα μεσάνυχτα όταν ο όγκος της κυκλοφορίας είναι χαμηλός. ή να ανάβουν οι λαμπτήρες όταν υπάρχει κακή ορατότητα όπως σε βροχερές ημέρες. Η Connected City Lighting αντιμετωπίζει λαμπτήρες LED με έξυπνες πολιτικές φωτισμού. Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες δρόμου, όπως λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης, συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 80%.

Ορατή διαχείριση και ηλεκτρονική επιθεώρηση για την αποφυγή βλαβών Η λύση της κατασκευάστριας εταιρίας υιοθετεί ένα σύστημα διαχείρισης βασισμένο στο GIS, το οποίο εμφανίζει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες δρόμου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των λαμπτήρων σε κάθε δρόμο, της τρέχουσας κατάστασής τους, καθώς και της θέσης και του χρόνου εγκατάστασής τους. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λύση, ένα άτομο μπορεί να διαχειριστεί χιλιάδες λάμπες σε διαφορετικούς δρόμους. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μιας λυχνίας δρόμου, το σύστημα ειδοποιείται αυτόματα και στέλνει ένα μήνυμα για να ειδοποιεί το προσωπικό συντήρησης. Επιπλέον, η λύση παρέχει πλήρη διαχείριση κύκλου ζωής για την αποφυγή πιθανών δυσλειτουργιών. Αυτό μειώνει την ανάγκη για επιτόπια επιθεώρηση, μειώνοντας το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.

Έξυπνος έλεγχος πολλαπλών επιπέδων για βελτιωμένη προστασία και αξιοπιστία Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες δρόμου ελέγχονται συλλογικά σε ένα κεντρικό σημείο και δεν μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά. Μια αποτυχία συστήματος σε αυτό το σενάριο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μαζική σπατάλη ενέργειας, όπως οι λαμπτήρες δρόμου που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια η Connected City Lighting αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση παρέχοντας έξυπνους ελέγχους πολλαπλών επιπέδων, οι οποίοι περιλαμβάνουν έξυπνους ελέγχους δικτύου στο πρώτο επίπεδο και τοπικούς έξυπνους ελέγχους σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Οι ευέλικτες πύλες IoT και οι ελεγκτές φωτιστικών οδών είναι εφοδιασμένοι με ελαφριά εξαρτήματα για την εκτέλεση των πολιτικών φωτισμού και παρέχουν έναν τοπικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων δύο επιπέδων. Όταν αποτύχει το δίκτυο των ευκίνητων πυλών ανερχόμενης ζεύξης, εφαρμόζονται τα τοπικά πρωτόκολλα ελέγχου. Επομένως, εάν το δίκτυο αισθητήρων 6LoWPAN αποτύχει, οι ελεγκτές λαμπτήρων δρόμου μπορούν να λειτουργούν εκτός σύνδεσης και να λειτουργούν ανεξάρτητα. Ο πολυεπίπεδος έξυπνος έλεγχος ελαχιστοποιεί την εξάρτηση των κεντρικών ελέγχων από τα φώτα, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία και την αξιοπιστία.

Ανοικτή σε όλα τα επίπεδα για τη δημιουργία μιας έξυπνης πόλης  Το Connected City Lighting υιοθετεί μια ανοιχτή αρχιτεκτονική όλων των επιπέδων:     Η ανάπτυξη επεξεργαστή βασικού στρώματος μπορεί να βασιστεί σε ελαφρύ LiteOS ανοιχτού κώδικα, διευκολύνοντας την τυποποίηση και τις αποδοτικές συνδέσεις μεταξύ συσκευών τρίτων.    Οι ευέλικτες πύλες υποστηρίζουν μια εικονική αρχιτεκτονική, επιτρέποντας την ανάπτυξη και εγκατάσταση προσαρμοσμένων εφαρμογών από εταιρίες-εταίρους.    Οι ευέλικτοι ελεγκτές παρέχουν επίσης συστήματα εφαρμογών τρίτων με μια τυπική διασύνδεση στο βορρά, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενσωμάτωση διαφόρων συνιστωσών υπηρεσιών, επιτρέποντας την πλήρη αλληλεπίδραση με την έξυπνη μεταφορά, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τα δημοτικά συστήματα διαχείριση

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ: 

Γεννήθηκε στις 6 Αύγουστου 1968 και ζει και εργάζεται στον Πειραιά όλα αυτά τα χρόνια.

Ζει στην πανέμορφη Καστέλα και είναι παντρεμένος με την δικηγόρο κα Ευδοξία Κολυδάκη

Εργάζεται  από το 1986 ως επιχειρηματίας στις τροφοδοσίες πλοίων και ξενοδοχείων.

Από το 1998 εργάζεται στον χώρο της Πληροφορικής ως διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρίες του χώρου αυτού και από το 2004 ως ωρομίσθιος καθηγητής Πληροφορικής.

Παράλληλα επιχειρεί στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών και το ιατρικού τουρισμού έως και σήμερα

Είναι κομματικό στέλεχος της ΝΔ από την εγγραφή μου το 1982 στην ΜΑΚΙ και συνέχισε από το 1984 στην ΟΝΝΕΔ καταλήγοντας από το 1993 στο τμήμα ανδρών του κόμματος.

Παρών σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της παράταξης πάντα  κρατώντας αναμμένο τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2016 εξελέγην πρώτος σε ψήφους στο Β Διαμέρισμα στις εσωκομματικές εκλογές και το 2018 διεκδίκησε την προεδρία της ΝΟΔΕ.

Βετεράνος μπασκετμπολίστας του Πορφύρα και του Ερμή Πειραιά και Πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου επιτραπέζιου ποδοσφαίρου «Λέοντες Πειραιά» ιδρυθείς το 2005.

Ακόμη είναι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ερασιτεχνών Αθλητών Επιτραπέζιου ποδοσφαίρου από την ίδρυση του το 2007 έως και σήμερα και Αντιπρόεδρος της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου από το 2008 έως το 2013.