Αυτός είναι ο λόγος που έχει γεμίσει σκουπίδια ο Πειραιάς


Λόγω του γεγονότος ότι ο ΧΥΤΑ στη Φυλή είναι από χθες κλειστός εξαιτίας της επίσχεσης εργασίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι, τα απορριμματοφόρα του Δήμου δεν μπορούν να εισέλθουν στο ΧΥΤΑ για να αδειάσουν τα απορρίμματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην διεξάγεται ομαλά η αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Πειραιά, όπως και στους άλλους Δήμους του Λεκανοπεδίου, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να δείξουν κατανόηση για τη μη ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Πειραιά.