ΓΕΦΥΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ – Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ προχωρά σε νέα έργα αναβάθμισης

– Ηθική δικαίωση για το Piraeus Press και το ρεπορτάζ για τη «Γέφυρα του Θανάτου» στον Πειραιά από την οποία θα διέρχεται το ΤΡΑΜ

– Μετά από το αποκαλυπτικό φωτορεπορτάζ του Piraeus Press κατά τον Αύγουστο του 2018

– Μετά τις καθυστερημένες αντιδράσεις Δήμου Πειραιά και Περιφέρειας Αττικής (με 6 μήνες καθυστέρηση)

– Μετά την κατακραυγή του κόσμου

– Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ προχωρά σε έργα αναβάθμισης της Γέφυρας Γρηγορίου Λαμπράκη

…του Σαράντου Ευσταθόπουλου, Εκδότη Piraeus Press

Πρόκειται για ακόμη μια χαρακτηριστική περίπτωση Δημοσίου!

Τι κι αν δημοσιοποιήθηκαν οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες του Piraeus Press από τον Αύγουστο του 2018, τι κι αν το θέμα πήρε έκταση και η ανησυχία του κόσμου κορυφώνονταν…

Αρχικά οι «αρμόδιοι» φορείς διέρρεαν ότι όλα έχουν γίνει όπως πρέπει, αλλά όταν έφτασε η ώρα της κρίσης – να τεθεί σε λειτουργία το ΤΡΑΜ δηλαδή – φαίνεται ότι κάποιους τους έζωσαν τα φίδια και φιλοτιμήθηκαν να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα που ανέδειξε το Piraeus Press.

Υπενθυμίζεται, ότι το Piraeus Press είχε φέρει στην επιφάνεια το θέμα – συνοδευόμενο από αποκλειστικές φωτογραφίες – μετά την εθνική τραγωδία της Ιταλίας με την πτώση αυτοκινητογέφυρας.

Έκτοτε, χρειάστηκε να περάσουν 6 ολόκληροι μήνες για να πάρει μπροστά η κρατική μηχανή!

Οι δε Δικαστικές Αρχές, ακόμα μάλλον δεν έχουν πάρει είδηση τι συμβαίνει στον Πειραιά!

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – Η ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΣΚΕΛΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη «Γέφυρα του Θανάτου» στη Γρηγορίου Λαμπράκη δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της η Αττικό Μετρό ΑΕ.

Η γέφυρα Λαμπράκη κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς.

Στην εργολαβία της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά, επειδή στη γέφυρα  υπήρχαν ορατές επιφανειακές φθορές, προβλέφθηκε στις περιοχές που έχει φθαρεί το σκυρόδεμα και έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός, να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Οι εργασίες αυτές με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., έγκαιρα, από το 2015, προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση του Τραμ στα εντατικά μεγέθη της γέφυρας, προέβη στις παρακάτω ενέργειες :

  1. Ανέθεσε στην εταιρεία «ΝΑΜΑ LAB Εργαστήριο Γεωτεχνικής  Μηχανικής, Δοκιμών Υλικών και Ποιοτικού Ελέγχου Α.Ε.»,  μέσω της αναδόχου του έργου εταιρείας  «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», την εκτέλεση επιτόπου εργαστηριακών δοκιμών για τη δομική αξιολόγηση της γέφυρας.

Η έρευνα περιελάμβανε :

  • την εκτέλεση δοκιμών κρουσιμέτρου σε σκληρυμένο σκυρόδεμα
  • την εκτέλεση δοκιμών προσδιορισμού ταχύτητας διάδοσης υπερήχων σε σκληρυμένο σκυρόδεμα
  • την καταγραφή οπλισμού και
  • τη λήψη, διαμόρφωση και προσδιορισμό αντοχής σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος.

Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού και ο προσδιορισμός του οπλισμού των δομικών στοιχείων της γέφυρας, τα δε αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια στις μελετητικές εργασίες για τη δημιουργία των αναλυτικών προσομοιωμάτων των τριών αντιπροσωπευτικών αμφιέρειστων ανοιγμάτων του φορέα της γέφυρας.

  1. Ανέθεσε στο ΕΜΠ την πραγματοποίηση δοκιμαστικών φορτίσεων στα αντιπροσωπευτικά ανοίγματα του φορέα της ανωδομής της γέφυρας, προκειμένου με τα αποτελέσματα να γίνει η βαθμονόμηση των υπολογιστικών προσομοιωμάτων, προσεγγίζοντας με ικανοποιητική αξιοπιστία την πραγματική κατασκευή.
  2. Ανέθεσε στο μελετητικό γραφείο Α. Σπυρόπουλος, μέσω της Αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. την εκπόνηση συγκριτικών αναλύσεων για τα τρία (3) αντιπροσωπευτικά ανοίγματα του φορέα ανωδομής της γέφυρας Λαμπράκη, με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο τα φορτία του Τραμ επέφεραν ή όχι αύξηση της καταπόνησης στα εξεταζόμενα ανοίγματα σε σύγκριση με τα οδικά κανονιστικά φορτία της εποχής που κατασκευάσθηκε η γέφυρα.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις προαναφερόμενες διερευνήσεις και αναλύσεις είναι :

α.Επιβεβαιώνεται ότι η διέλευση του Τραμ δεν επιφέρει αύξηση των εντατικών μεγεθών της γέφυρας και για τα τρία αντιπροσωπευτικά ανοίγματα της γέφυρας. Δηλαδή, συγκριτικά με την αρχική μελέτη κατασκευής της γέφυρας, η διέλευση του Τραμ δεν δημιουργεί πρόσθετη καταπόνηση του φορέα και δεν επιβαρύνει την υφιστάμενη γέφυρα.

β. Τα αναπτυσσόμενα βέλη κάμψης που μετρήθηκαν με τις δοκιμαστικές φορτίσεις, που πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, είναι μικρότερα των αντίστοιχων που προκύπτουν από τις αναλύσεις.

γ. Όσον αφορά τη συγκριτική εξέταση με τα πρόσθετα φορτία Τραμ, κατά τον αντισεισμικό έλεγχο του φορέα της γέφυρας, από την ανάλυση προέκυψε, ότι οι ταλαντούμενες μάζες, με την προσθήκη του φορτίου του συρμού του Τραμ, είναι μικρότερες σε σχέση με το σύνολο των κινητών της αρχικής μελέτης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της γέφυρας Λαμπράκη, λόγω της λειτουργίας του ΤΡΑΜ, δεν κρίνεται απαραίτητη. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία έχουν διαβιβασθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να έχει αμφισβητηθεί η ορθότητά τους.

Παρ’ όλα αυτά η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ως φορέας υλοποίησης Έργων Κοινής Ωφέλειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής, προετοιμάζει τα τεύχη για τη δημοπράτηση ενός ανεξάρτητου έργου για την αναβάθμιση του φέροντα οργανισμού της γέφυρας Λαμπράκη και της σεισμικής συμπεριφοράς αυτής, με σκοπό την επέκταση του χρόνου ζωής της και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νέους κανονισμούς.

Σκοπός του έργου είναι η, σε βάθος χρόνου, διαφύλαξη της αρτιότητας του έργου του Τραμ, μέσω της επέκτασης του χρόνου ζωής της γέφυρας Λαμπράκη και δεν θα επηρεάσει την έναρξη της λειτουργίας του Τραμ.

Διαβάστε επίσης:

Κι άλλη «Γέφυρα Θανάτου» στον Πειραιά – ΕΙΚΟΝΕΣ που σοκάρουν

ΤΡΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ: Δικαίωση Piraeus Press για τη «Γέφυρα του Θανάτου» στη Γρηγορίου Λαμπράκη

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ PIRAEUS PRESS