ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Παγώνει ο διαγωνισμός για την επέκταση της Κρουαζιέρας

Μέχρι την έκδοση οριστικών αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, παραμένει «παγωμένο» το έργο της επέκτασης του επιβατικού λιμένα (Νότια ζώνη) του ΟΛΠ (Πειραιάς).

Το Δ´ τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκανε δεκτές τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των εταιρειών «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.» για την επιλογή αναδόχου.

Οι εταιρείες στρέφονται κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του ΟΛΠ. Προηγήθηκε προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε (από την πρόεδρο του Δ΄ Τμήματος Μαρία Καραμανώφ) τον περασμένο Νοέμβριο και «πάγωνε» τον διαγωνισμό.

Τώρα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτριες τις παρέδρους, Ευσταθία Σκούρα και Κωνσταντίνα Σκούρα, με τις υπ΄ αριθμ.382-383/2019αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο εταιρειών, συνεχίζοντας το «πάγωμα» της επέκτασης και θέτοντας και νομικά ζητήματα για την παραχώρηση στην Cosco.

Συγκεκριμένα με τις νέες αποφάσεις αναστέλλεται: 1) η εκτέλεση των δύο αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 2) η πρόοδος του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των έργων επέκτασης του λιμανιού.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι δεν επιβλήθηκε με επαρκή δημοσιότητα η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τον επενδυτή (Cosco).

Παράλληλα, επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι η συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Cosco σύμβαση παραχώρησης το 2016 συνιστά πλήρη και ριζική μεταβολή του νομικού καθεστώτος και των όρων της σύμβασης του 2002 για την παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ και κατ΄ επέκταση, συνιστά αντίστοιχη μεταβολή του περιεχομένου των δικαιωμάτων τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Cosco.

Επίσης, τονίζεται στις δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων ότι  δεν τηρήθηκαν η κατά το ενωσιακό δίκαιο προϋποθέσεις δημοσιότητας, κάτι που μπορεί να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στην διαμόρφωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και του κύκλου των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Συνεπώς,ο ΟΛΠ θεωρείται δικαιούχος των δικαιωμάτων που τα παραχωρήθηκαν και εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του αναθέτοντα φορέα. Η αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του ΣτΕ επί των κυρίων αιτήσεων των δύο εταιρειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συζητηθούν και θα εκδοθούν μέσα στο 2019.