ΠΡΟΣΟΧΗ: Εταιρεία στον Πειραιά πουλούσε μολυσμένα ψάρια με υδράργυρο


Σε συνέχεια του από 12-09-2013 δελτίου τύπου, που αναφέρεται στην κατάσχεση 16.465 κιλών κατεψυγμένου γλαυκού (γαλέου) προέλευσης Κίνας, οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευμένων και διερευνητικών ελέγχων προχώρησαν στην κατάσχεση επιπλέον 7.250 κιλών του παραπάνω προϊόντος.

Πιο αναλυτικά, στις 01-10-2013, στις ψυκτικές εγκαταστάσεις εταιρείας στον Πειραιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 647 χαρτοκιβώτια γλαυκού ακέφαλου και γλαυκού σε φέτες προέλευσης Κίνας, συνολικού βάρους 7.250 κιλών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα κατασχέθηκαν ως μη ασφαλή και επιβλαβή για τη δημόσια υγεία, διότι μετά από έλεγχο του εργαστηρίου καταλοίπων του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδραργύρου σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

Επισημαίνεται ότι η κατασχεθείσα ποσότητα των 7.250 κιλών είναι όλη η ποσότητα που είχε διακινηθεί σε πελάτες και ανακλήθηκε με ευθύνη της εν λόγω εταιρείας. Η ανακληθείσα ποσότητα ήταν μέρος της αρχικής παρτίδας, με την ίδια ημερομηνία παραγωγής 01-07-2013 και ημερομηνία λήξης 01-07-2015, της ίδιας εγκατάστασης (3300//02535) – χώρας προέλευσης και της ίδιας ζώνης αλίευσης (FAO 61).

Μετά τα παραπάνω, όλη η κατασχεθείσα ποσότητα των συγκεκριμένων αλιευμάτων συνολικού βάρους 23.715 κιλών, θα καταστραφεί ή θα επιστραφεί εντός 60 ημερών στη χώρα προέλευσής τους.