Πιο φωτεινός ο Πειραιάς το 2014!


Στη συνεδρίαση  του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του πιλοτικού  προγράμματος, όπως φάνηκε  ο Πειραιάς το 2014 θα είναι πιο φωτεινός, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή του φωτισμού σε όλη την πόλη. Αποτέλεσμα; Η πόλη μας θα φωτίζεται περισσότερο και η κατανάλωση ρεύματος θα κοστίζει πολύ λιγότερο!!!