Ούτε η Αττικό Μετρό δεν ξέρει πότε θα τελειώσουν τα έργα του ΤΡΑΜ στον Πειραιά!


Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στο έργο του ΤΡΑΜ στον Πειραιά και με ένα χρονοδιάγραμμα που δεν μπορεί να ορίσει ούτε η  Αττικό Μετρό.

 
Σύμφωνα με την αρμόδια εταιρία ο ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος είναι αρκετά δύσκολος λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που εντοπίζονται κατά τις εργασίες.

«Σε αυτό το χρονικό σημείο, αν και είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ακριβής ημερομηνία για την υλοποίηση του έργου, καθώς πολλές εργασίες κρύβουν επισφάλειες, στόχος της Αττικό Μετρό είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος» σημειώνεται σε έγγραφο που απέστειλε η Αττικό Μετρό.

Η εταιρεία παραδέχεται ότι «στο υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες ολοκληρώνονται τον Φεβρουάριο του 2016, έχουν ήδη σημειωθεί καθυστερήσεις και καταβάλλεται από την ανάδοχο εταιρεία κάθε προσπάθεια για την ανάκτηση αυτών».

«Αντιλαμβανόμενη απόλυτα την όχληση που εδώ και πολύ καιρό υφίστανται οι εμπορικοί δρόμοι του Πειραιά, πρόθεση της Αττικό Μετρό είναι η πλήρης ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων μετώπων εργασίας, με σκοπό την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου» συνεχίζει η εταιρεία.

«Για την επίτευξη αυτού, η ΑΜ προσπαθεί να μειώσει τους χρόνους καθυστέρησης και να ελέγξει καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε εγκρίσεις κυρίως από τους ανωτέρου φορείς αλλά και απρόβλεπτες καταστάσεις από την Αρχαιολογία και την ΕΥΔΑΠ» επισημαίνει.

Το έργο του τραμ στον Πειραιά είχε αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Φεβρουάριο του 2015, όμως ήδη έχει λάβει παράταση ενός έτους «με κύρια αιτία την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Α’ και Β’ Διαμέρισμα του Πειραιά, οι οποίες, βάσει της απαίτησης του Δήμου Πειραιά, έπρεπε να υλοποιηθούν πριν την έναρξη των εργασιών του έργου του τραμ», υπογραμμίζει η Αττικό Μετρό.

«Βουνό» από συναρμοδιότητες

Σύμφωνα με το έγγραφο της εταιρείας, οι κύριες αιτίες καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου προκύπτουν από την εμπλοκή τρίτων φορέων όπως:

– Η Αρχαιολογική Υπηρεσία: «Είναι γνωστό ότι το έργο του τραμ διέρχεται από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους με κυριότερα τα Μακρά Τείχη. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα όλες οι εργασίες να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και σε πολλές περιπτώσεις να απαιτείται άμεση τροποποίηση και επανεξέταση των εργασιών» επισημαίνει.

– Η ΕΥΔΑΠ: «Το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στη διαδρομή του έργου είναι παλαιό και σε πολλές περιπτώσεις κατασκευασμένο πριν από 50 και πλέόν χρόνια, με αποτέλεσμα η ΕΥΔΑΠ να απαιτεί μεγάλες τροποποιήσεις και αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου της και αντίστοιχες υποβολές μελετών για αυτές τις εργασίες αντί απλών παρακάμψεων των δικτύων που είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη δημοπράτηση του έργου» σημειώνει η Αττικό Μετρό.

– Η ΔΕΗ, με την οποία υπάρχουν «πολλαπλές εμπλοκές».

– Το Φυσικό Αέριο με το οποίο οι εμπλοκές είναι χρονοβόρες, «καθώς οι προδιαγραφές υλοποίησης των έργων του απαιτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοποθέτησης και τήρησης αποστάσεων ασφαλείας που αποτελούν και το κύριο πρόβλημα μετατοπίσεων των αγωγών του στις οδούς από τις οποίες διέρχεται το τραμ» σημειώνεται.

– Τα τρόλεϊ (πρώην ΗΛΠΑΠ), καθώς «απαιτήθηκε τριπλάσια από την αρχικά προβλεπόμενη τροποποίηση του δικτύου των ΗΛΠΑΠ με σκοπό την απεμπλοκή των δύο εναερίων δικτύων (Τραμ και ΗΛΠΑΠ) έργο που αιτήθηκε και ο Δήμος Πειραιά, το οποίο τροποποίησε και την υλοποίηση του έργου».

– Ο ΟΑΣΑ: «Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και σε όλη τη διαδρομή της γραμμής του τραμ υπάρχει άμεση εμπλοκή με τον ΟΑΣΑ. Επίσης, σημαντική εμπλοκή είναι και αυτή της τροποποίησης των γεωμετρικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της οδού Τσαμαδού» εξηγεί

– Η Περιφέρεια Αττικής: Για τις ανάγκες υλοποίησης των μελέτων, των ρυθμίσεων προσωρινών κυκλοφορικών και των αλλγών στη φωτεινή σηματοδότηση, σε περίπου 30 κόμβους προκλήθηκαν «πολλαπλές εμπλοκές, χρονοβόρες διαδικασίες και μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο, ιδιαίτερα σε θέματα παραλαβής και παράδοσης των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης».

– Καθυστερήσεις στην έγκριση μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και φωτεινής σηματοδότησης από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του πρώην υπουργείου Υποδομών.

– Η Τροχαία Αττικής με την οποία υπάρχει «σημαντική εμπλοκή για χρονικές καθυστερήσεις στο έργο» για την υλοποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

– Δήμος Πειραιά: «Αιτήματα και οι απαιτήσεις του δήμου που αφορούν στην αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν μετά την υλοποίηση των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αλλά και παρεμβάσεις που αφορούν σε επιμέρους τμήματα του έργου, οι οποίες απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη ή την έγκριση των υπηρεσιών του δήμου. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες» επισημαίνει η Αττικό Μετρό.

-ΟΤΕ:  Σημαντικές εμπλοκές με τον ΟΤΕ «κυρίως με τις υφιστάμενες υπόγειες εγκαταστάσεις στον διάδρομο διέλευσης του τραμ» και άλλα προβλήματα από τις συναντώμενες οπτικές ίνες δικτύων κινητής τηλεφωνίας, τα υφιστάμενα δίκτυα του δήμου κτλ.

Πηγή εγγράφου: tovima