ΣτΕ: «Φρένο» στο διαγωνισμό για την επέκταση του λιμανιού του ΟΛΠ


Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανέστειλε προσωρινά σήμερα την πρόοδο του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με την επέκταση του επιβατικού λιμένα (νότια ζώνη) του ΟΛΠ.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει οι εταιρείες «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» και στρέφονται κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του ΟΛΠ.

Οι δύο εταιρίες με το αίτημα τους στο Συμβούλιο της Επικράτειας ζητούσαν να:

Ανασταλούν οι υπ΄  αριθμ. 1 και 2/2018 αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και  η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου επέκταση επιβατικού λιμένα του ΟΛΠ (Νότια Ζώνη, φάση Α΄), προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Μαρία Καραμανώφ μετά από εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας Ηλία Μάζου έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο εταιρειών και ανέστειλε  προσωρινά -σύμφωνα με το άρθρο 372 του νόμου 4412/2016-την εκτέλεση των δύο αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος. Ουσιαστικά αυτό που θα κρίνει το ΣτΕ είναι εάν κατά τους διαγωνισμούς ο ΟΛΠ πρέπει να τηρεί ή όχι την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 οι δυο εταιρείες πρέπει μέσα σε 10 ημέρες από την δημοσίευση των σημερινών αποφάσεων του ΣτΕ, να καταθέσουν αιτήσεις ακύρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτουν αυτόματα οι σημερινές αναστολές.