ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανιχνεύθηκε υδράργυρος σε κατεψυγμένα ψάρια στον Πειραιά


Υδράργυρος ανιχνεύτηκε σε μεγάλη παρτίδα εισαγόμενου από την Κίνα κατεψυγμένου γαλέου. Οι ελεγκτές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά προχώρησαν στην κατάσχεση 16 τόνων κατεψυγμένου γαλέου και στην δέσμευση περίπου 8 τόνων του ίδιο προϊόντος.

Πιο αναλυτικά στις 11-09-2013 κατά τον έλεγχο στις ψυκτικές εγκαταστάσεις εταιρείας στον Πειραιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1261 χαρτοκιβώτια γλαυκού ακέφαλου και γλαυκού σε φέτες, προέλευσης Κίνας, συνολικού βάρους 16.465 κιλών. 

Τα συγκεκριμένα προϊόντα κατασχέθηκαν ως μη ασφαλή και επιβλαβή για τη δημόσια υγεία, διότι μετά από εργαστηριακό έλεγχο του εργαστηρίου καταλοίπων του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδραργύρου σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

Μετά τη γνωστοποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, η εν λόγω εταιρεία, προέβη στην άμεση ενημέρωση των πελατών της, έτσι ώστε να αποσυρθεί η διακινηθείσα ποσότητα της συγκεκριμένης παρτίδας, με ημερομηνία παραγωγής 01-07-2013 και ημερομηνία λήξης 01-07-2015. 

Επιπλέον οι ελεγκτές κτηνίατροι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πειραιά, προχώρησαν και  στη δέσμευση 7996 κιλών του ιδίου αλιεύματος, της ίδιας εγκατάστασης (3300/02535)-χώρας προέλευσης, και της ίδιας ζώνης αλίευσης (FAO 61). 

Τα κατασχεθέντα κατεψυγμένα αλιεύματα θα καταστραφούν ή θα επιστραφούν στη χώρα προέλευσης τους εντός 60 ημερών. 

Η τύχη της δεσμευμένης παρτίδας θα κριθεί βάσει των αναμενόμενων εργαστηριακών αποτελεσμάτων του εργαστηρίου καταλοίπων τροφίμων του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων.