Ο Βασίλης Μιχαλολιάκος διεκδικεί την εποπτεία της Μαρίνας Ζέας!


Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων προς την κατεύθυνση του ενιαίου Πειραιά, ενέταξε ο Δήμαρχος Πειραιά και τη διεκδίκηση της Μαρίνας Ζέας. Όπως χαρακτηριστικά συνηθίζει να λέει ο κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο Δήμος Πειραιά διεκδικεί κάθε περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου το οποίο ανήκει διοικητικά στα όρια του Δήμου Πειραιά.

Και η Μαρίνα Ζέας αποτελεί ένα ακόμα από αυτά τα παράδοξα, καθώς ανήκει στο κεντρικό κράτος και όχι στο Δήμο Πειραιά.

Σας παραθέτουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εκπομπή του Καναλιού 1 »Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο» όπου έγινε λόγος και για το ανωτέρω θέμα.

«Η Μαρίνα Ζέας δεν ανήκει στο Δήμο Πειραιά. Είναι  ένα από αυτά τα προκλητικά, που  έχουν συμβεί στο δικό μας νεοελληνικό  κράτος. Η Μαρίνα Ζέας ανήκει στο  κεντρικό κράτος. Τουριστικά ακίνητα, ολυμπιακά ακίνητα και τα οποία πωλήθηκαν για 40 χρόνια περίπου σε ιδιώτες. Με αυτούς τους ιδιώτες θα έχω συνάντηση τις προσεχείς ημέρες. Όπως είχα συνάντηση με τους αντίστοιχους Υπουργούς. Και διεκδικώ εκεί που ήταν το κράτος να είναι ο Δήμος. Και τα χρήματα που θα έπαιρνε το κράτος να τα παίρνει ο Δήμος. Και αυτή την εποπτεία που θα είχε το κράτος να την έχει ο Δήμος. Και ασφαλώς να ανήκει όλος αυτός ο χώρος στους περιπατητές, στους ανθρώπους του Πειραιά, στους επισκέπτες του Πειραιά.

Σε ό, τι αφορά δε την πλατεία στη Μαρίνα Ζέας, το άνοιγμα μπροστά από το Ναυτικό Μουσείο, να περιμένετε τις προσεχείς μέρες, ουσιαστική παρουσία του Δήμου.»