Ερώτηση Κ.Κατσαφάδου στη Βουλή για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Την επανεξέταση ή την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) ζητεί σε ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων, Κώστας Κατσαφάδος. 

Στην ερώτησή του ο βουλευτής επισημαίνει το πρόβλημα που έχουν οι γονείς που έχουν δύο ή και περισσότερα παιδιά, στην περίπτωση που το ένα από αυτά δεν κληρωθεί σε Πειραματικό Σχολείο και είναι αναγκασμένοι να «διακτινιστούν» σε δύο διαφορετικά σχολεία, σε ελάχιστο χρόνο, για να πάρουν τα παιδιά τους μετά το τέλος του ωραρίου.

Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρεται και στους γονείς που είναι εκπαιδευτικοί στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο που υπηρετούν και όχι σε κάποιο άλλο σχολείο, το οποίο ενδέχεται να απέχει και αρκετά από το χώρο της εργασίας τους.

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:


«Κύριε Υπουργέ

Το θέμα της εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, είναι δεδομένο ότι πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με διαφανείς διαδικασίες.

Δεν μπορεί όμως να παραβλέπονται κοινωνικοί παράμετροι, όπως η άνιση αντιμετώπιση που τυγχάνουν γονείς παιδιών που το ένα από τα δύο παιδιά φοιτά σε Πειραματικό Σχολείο και το άλλο ενδέχεται να μην κληρωθεί και να αναγκαστούν να το πάνε σε άλλο σχολείο, ενώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι γονείς- εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 8-5-2013, με αριθμό πρωτοκόλλου 61996, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1134/τβ/10-5-2013, διεξάγεται κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Η πρώτη αρχική κλήρωση καλύπτει το 80% των διαθέσιμων θέσεων.

Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται με νέα κλήρωση στην οποία κατανέμονται οι υπόλοιπες θέσεις κατά προτεραιότητα σε δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια παιδιών που κληρώθηκαν αρχικά, κατά δεύτερο λόγο σε αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο σχολείο και κατά τρίτο και τελευταίο λόγο σε τέκνα εκπαιδευτικών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο.

Για δασκάλους και νηπιαγωγούς που υπηρετούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και τυχαίνει να έχουν παιδιά, αυτό σημαίνει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα.

Με δεδομένα τα προβλήματα των περικοπών και αυτά που απορρέουν από την οικονομική κρίση, αποτελούσε ελάχιστη και αυτονόητη παραχώρηση από την πλευρά της Πολιτείας το δικαίωμα στους γονείς-εκπαιδευτικούς να έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο που υπηρετούν και οι ίδιοι.

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή αυτής της απόφασης δημιουργεί πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς γονείς, διαταράσσει την οικογενειακή τους ισορροπία, τους υποβάλει σε μεγάλη ταλαιπωρία προκειμένου να πάρουν τα παιδιά τους, μετά τη λήξη του ωραρίου, από ένα άλλο σχολείο το οποίο ενδέχεται να απέχει και αρκετά από το χώρο της εργασίας τους.

Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς που θα πρέπει να «διακτινιστούν» σε δύο διαφορετικά σχολεία, σε ελάχιστο χρόνο, για να πάρουν τα παιδιά τους μετά το τέλος του ωραρίου.

Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να επανεξετάσει και να συνυπολογίσει τη συγκεκριμένη παράμετρο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ.Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να επανεξεταστεί ή να αναθεωρηθεί  το κανονιστικό πλαίσιο για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κώστας Κατσαφάδος

Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ»