ΟΛΠ: Εγκρίθηκε δαπάνη 526.071 ευρώ για να διατηρηθούν οι πλωτές δεξαμενές στο Πέραμα

Να επισκευάσει και να συντηρήσει και πάλι τις Δεξαμενές του, αποφάσισε το Συμβούλιο Διεύθυνσης του ΟΛΠ, με κύριο στόχο να διατηρήσει σε λειτουργία τις δύο πλωτές δεξαμενές πλοίων στο Πέραμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε την έγκριση του αποτελέσματος και την κατακύρωση των διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και τη συντήρηση της Μικρής Πλωτής Δεξαμενής, συνολικής δαπάνης 526.071 Ευρώ με ΦΠΑ.

Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και τα αρνητικά αποτελέσματα του τομέα αυτού, ο ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε να επισκευάσει και να συντηρήσει και πάλι τις Δεξαμενές του, στις οποίες κατά κανόνα δεξαμενίζονται τα πλοία της ακτοπλοΐας και της μεσογειακής ναυτιλίας.
Με τις επισκευές και συντηρήσεις αυτές, που ανατέθηκαν στους μειοδότες “METALUMIN CON” και  “ΧΙΛΙΟΣ ΕΠΕ”, θα επιτευχθεί η πενταετής νέα επιθεώρησή της από τους Νηογνώμονες, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν για το καλό της Ναυπηγοεπισκευστικής Ζώνης Περάματος.ματος και την κατακύρωση των διαγωνισμών για το καλό της Ναυπηγοεπισκευστικής Ζώνης Περάματος.