ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ: Εθελοντικός καθαρισμός στο Μουσείο Αλιείας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τηνπερασμένη Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, η επιχείρηση καθαρισμού στο Μουσείο Αλιείας του Δήμου Περάματος.

Ο καθαρισμός οργανώθηκε από εθελοντές, κατοίκους της πόλης ενώ συμμετείχαν συνεργείο καθαριότητας του Δήμου, το τμήμα προγραμμάτων-πολιτισμού και εκδηλώσεων Δήμου Περάματος, ο πολιτιστικός/οικολογικός σύλλογος Νέου Ικονίου, ο πολιτιστικός σύλλογος Περάματος Αργώ και φυσικά ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκης.