Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά συνεδρίασε στη Νίκαια

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Στη Νίκαια, στο παλαιό Δημαρχείο,  πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου,  η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, στην οποία είχαν προσκληθεί να παραστούν επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος  του Ε.Ε.Π. κ. Γιάννης Βουτσινάς, η επιλογή της Νίκαιας, ως τόπου συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ε.Π., έπεται  προηγούμενων συνεδριάσεων σε Μέγαρα, Ελευσίνα, Λαύριο και Αίγινα, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διοίκησης, για ισχυρή παρουσία του Επιμελητηρίου και ενημέρωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών μελών του σε όλες τις περιοχές  δικαιοδοσίας του Ε.Ε.Π., στοχεύοντας στην ανάδειξη μιας κουλτούρας συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη διεργασία του Επιμελητηρίου και στην ενδυνάμωση του Επιμελητηριακού θεσμού.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας κ. Θανάσης Τσίνος, ο οποίος αναφέρθηκε  στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Νίκαιας, μεγάλος αριθμός των οποίων απειλείται ακόμη και με «λουκέτο», επισημαίνοντας παράλληλα  τις μεγάλες δυνατότητες του Επιμελητηριακού θεσμού για την στήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Στην εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του ΕΕΠ κ. Γιάννης Βουτσινάς, αναφέρθηκε λεπτομερώς στις δράσεις της Διοίκησης του Ε.Ε.Π. από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2018, που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρωση του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου ως θεσμοθετημένου συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, εκπροσωπώντας αξιόπιστα, ισχυρά και αποδοτικά τα συμφέροντα των μελών του.

Ανέπτυξε, επίσης τις δράσεις που πραγματοποίησε το Ε.Ε.Π. προκειμένου να σταθεί αρωγός στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μέλη του, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων από τα μνημονιακά χρόνια, αλλά και των προβλημάτων που προκλήθηκαν εξ  αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και στη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία, που προκάλεσε  ενεργειακή κρίση και  άνοδο του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο κόστος της ενέργειας, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Π. επεσήμανε ότι αποτελεί μια τεράστια απειλή, μεγαλύτερη ακόμη μεγαλύτερη και από την πανδημία, καθώς αυξάνει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής, τις μεταφορές και προκαλεί ένα φαύλο κύκλο πληθωρισμού και ανατιμήσεων, βαθαίνοντας έτσι την ύφεση στην  οικονομία.

Ως προς τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την άμβλυνση των επιπτώσεων στην αγορά και στην κοινωνία, ο κ. Βουτσινάς, ανέφερε ότι είναι αναγκαία και προς τη σωστή κατεύθυνση, με αποτέλεσμα οι λιανικές τιμές των καυσίμων στη χώρα μας να είναι χαμηλότερες σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο επεσήμανε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει και επηρεάζει αρνητικά τόσο το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, όσο και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Τόνισε, δε, ότι το Επιμελητήριο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να παρεμβαίνει προς την κεντρική διοίκηση για την περαιτέρω λήψη μέτρων στήριξης, ενώ επεσήμανε ότι πρέπει να επεκταθεί η παρέμβαση προς τις επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση.

 

Τέλος, ως προς το ολιστικό σχέδιο που υλοποίησε η διοίκηση του Ε.Ε.Π. προκειμένου να  καταστήσει το Επιμελητήριο ένα πλήρως αξιόπιστο και χρήσιμο «σύμμαχο» των επιχειρήσεων, ο κ. Βουτσινάς μεταξύ άλλων ανέφερε:

-Την αναδιοργάνωση του Μητρώου Μελών με στόχο την οικονομική εξυγίανση του ΕΕΠ και την προστασία των μελών του από άδικη και καταχρηστική υπερχρέωση συνδρομών.

-Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, με στόχο την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (ψηφιοποίηση και παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών).

-Την τεχνολογική και κτιριακή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών.

-Την γεωγραφική κάλυψη όλου του εύρους του ΕΕΠ σε επίπεδο διακυβέρνησης, εκπροσώπησης, συμμετοχής και παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του ΕΕΠ με παρεμβάσεις και συμπράξεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

-Στην στήριξη των μελών του Επιμελητηρίου για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις και την εξασφάλιση της υψηλότερης απόδοσης των μέτρων υποστήριξης της πολιτείας.

-Την διαχείριση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και έργων παρεχόμενων υπηρεσιών στα μέλη του Επιμελητηρίου οριζόντια ή κατά κλάδο στις αναδυόμενες ανάγκες τους, αλλά και στη σχεδιαζόμενη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

-Την οργάνωση και υλοποίηση ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη με δράσεις συμβουλευτικής, πληροφόρησης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης για την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

-Ζητήματα όπως η ενίσχυση της ρευστότητας, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους, η συμπόρευση με τους φορείς παροχής της γνώσης, η διαρκής πληροφόρηση των μελών και η αμφίδρομη σχέση με τις διοικήσεις, η δικτύωση και η εξωστρέφεια, η επαγγελματική κατάρτιση και η πιστοποίηση προσόντων, η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, αποτέλεσαν προτεραιότητες στην θητεία μας.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του ΕΕΠ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην θεσμική ενίσχυση του Επιμελητηρίου και γενικότερα του Επιμελητηριακού θεσμού, ώστε να ενισχύσει τον ενεργό του ρόλο και την επιρροή στα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας, προς το συμφέρον του συνόλου της επιχειρηματικότητας  και της κοινωνίας.