ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ: Το Κοινωνικό Φροντιστήριο δίπλα στους μαθητές που έχουν ανάγκη


Συνεχίζονται οι εγγραφές μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού, με στόχο να στηρίξει μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν πέρσι με την μελέτη για μαθητές Δημοτικού, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί φέτος και σε Γυμνάσιο και Λύκειο,, ανάλογα και με την προσφορά καθηγητών. Η παρεχόμενη εκπαιδευτική υποστήριξη προέρχεται αποκλειστικά και αφιλοκερδώς από εθελοντές εκπαιδευτικούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και φοιτητές, που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Δημοτικό, πλ. Αγ. Γεωργίου και Χ. Τρικούπη 15 και στο 2ο Γυμνάσιο, Ψαρρών 15.

«Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε οικογένεια της πόλης, που έχει ανάγκη. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έρχεται να στηρίξει κάθε μαθητή που χρειάζεται πρόσθετη διδακτική υποστήριξη, αλλά η οικογένεια αδυνατεί να ανταποκριθεί. Ο Δήμος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και παρέχει την υλικοτεχνική υποδομή. Η προσπάθεια όμως ανήκει σε εθελοντές, σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές, που ευαισθητοποιούνται σε αυτή την προσπάθεια. Κοινός μας στόχος η κρίση να μη στερήσει ευκαιρίες από μαθητές με δυνατότητες και θέληση» αναφέρει ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές των σχολείων του Δήμου, οι οποίοι θα εγκριθούν μετά από αίτησή τους και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Δημαρχείο Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240, 2ος όροφος (Γραφείο 213) ή με e-mail [email protected] ή φαξ στο 210 4990450.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των οικογενειών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία. Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο κοινωνικό φροντιστήριο θα πρέπει επίσης να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας προνοίας (αν υπάρχει).

5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

Παράλληλα, το Κοινωνικό Φροντιστήριο καλεί εκπαιδευτικούς, εν ενεργεία ή συνταξιούχους, καθώς και φοιτητές να προσφέρουν τις γνώσεις, την εμπειρία και μέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να στέλνονται ηλεκτρονικά στο [email protected] ή στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δημαρχείο Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240, 2ος όροφος (Γραφείο 216) ή με φαξ στο 210 4990450. Περισσότερες πληροφορίες 210- 4990410.