Κατασχέθηκε ένας τόνος ψάρια στην Ιχθυόσκαλα

«Μπλόκο» σε περισσότερο από 1 τόνο ψάρια έκαναν επιθεωρητές κλιμακίου του Γραφείου Αλιείας και του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετά από έλεγχο, που πραγματοποίησαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Σχεδόν το σύνολο των ψαριών κατασχέθηκε επειδή είχαν αλιευτεί παράνομα καθώς ήταν γόνος και γι’ αυτό θα διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Συγκεκριμένα:
•        μία αλιευτική παράβαση στη συμπλοιοκτησία αλιευτικού σκάφους διότι είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία 203 κιλών ιχθύων του είδους μαρίδα, υπολειπόμενων διαστάσεων ήτοι 05-06 εκατοστών αντί του προβλεπόμενου 08 εκατοστών.
•        μία αλιευτική παράβαση στη συμπλοιοκτησία αλιευτικού σκάφους διότι είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία 546 κιλών ιχθύων του είδους γόπας, υπολειπόμενων διαστάσεων ήτοι 06-07 εκατοστών αντί του προβλεπόμενου 10 εκατοστών.
•        μία αλιευτική παράβαση στη συμπλοιοκτησία αλιευτικού σκάφους διότι είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία 80 κιλών ιχθύων του είδους αθερίνα, υπολειπόμενων διαστάσεων ήτοι 05-06 εκατοστών αντί του προβλεπόμενου 08 εκατοστών και 30 κιλά ιχθύων του είδους μαρίδα, υπολειπόμενων διαστάσεων ήτοι 05-06 εκατοστών αντί του προβλεπόμενου 08 εκατοστών.
•        μία αλιευτική παράβαση στη συμπλοιοκτησία αλιευτικού σκάφους διότι είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία 191 κιλών ιχθύων του είδους γόπας, υπολειπόμενων διαστάσεων ήτοι 06-07 εκατοστών αντί του προβλεπόμενου 10 εκατοστών.
•        μία αλιευτική παράβαση στη ιδιοκτήτρια εταιρεία αλιευτικού σκάφους διότι είχε προβεί στην αλιεία και εμπορία 77 κιλών ιχθύων του είδους μαρίδα, υπολειπόμενων διαστάσεων ήτοι 05-06 εκατοστών αντί του προβλεπόμενου 08 εκατοστών.

Εντός του χώρου της Ιχθυόσκαλας και συγκεκριμένα στην προβλήτα φορτοεκφόρτωσης βρέθηκαν 55 ιχθυοκιβώτια που περιείχαν 385 κιλών ιχθύων του είδους γόπας, υπολειπόμενων διαστάσεων ήτοι 06-07 εκατοστών αντί του προβλεπόμενου 10 εκατοστών, άνευ ιδιοκτησίας. 

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν συνολικά χίλια 1.512 κιλά αλιευμάτων.