Εθελοντική αιμοδοσία από τους Αστυνομικούς του Πειραιά


Οι αστυνομικοί του Πειραιά διατηρούν Τράπεζα Αίματος

4 ημέρες άδεια για τους αιμοδότες

Είναι γνωστές οι μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για αίμα, οι οποίες μάλιστα αυξήθηκαν σημαντικά στα χρόνια της πανδημίας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Πειραιά και Νήσων.