ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Παρέμβαση Βουτσινά για απαλλαγή μισθώματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις


Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας προς τα μέλη του, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ιωάννης Βουτσινάς, απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη, με κοιν. στον Υφ. Οικονομικών και στον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, με θέμα: «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή καταβολής μισθώματος, λόγω covid – 19», ως εξής :

«Σύμφωνα με την Α1063/2021 απόφαση του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1156/Β/24-3-21), ορθά και λογικά εξαιρείται από τις πληττόμενες επιχειρήσεις ο Κ.Α.Δ. 88.91.13 « Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών».

Έτσι όμως συμπαρασύρει και τον Κ.Α.Δ.88.91.13.02 «Υπηρεσίες παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού», στον οποίο εντάσσονται  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους με εμπορικές μισθώσεις και όχι μόνο όσοι ασχολούνται με  την φύλαξη μικρών παιδιών κατ΄ οίκον.

Συνεπώς πρόκειται για μια άδικη και άνιση μεταχείριση αυτών των εμπορικών επιχειρήσεων και παρακαλούμε για την τροποποίηση της διάταξης.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.»