Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά: Προκήρυξη για 5 νέες θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για 5 νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά

– Διαβάστε την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΔΩ: