ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Απομακρύνεται το μισοβυθισμένο Παναγία Τήνου!


Κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Ξεκίνησαν οι εργασίες σταθεροποίησης – ανέλκυσης του πλοίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 20-30 ημερών.


Σε δεύτερη φάση με την έκδοση των απαραίτητων διασυνοριακών αδειών και σε συνολικό διάστημα το πολύ τριών μηνών θα έχει απομακρυνθεί από το λιμάνι του Πειραιά.

Τις εργασίες έχει αναλάβει η εταιρεία ANTIPOLLUTION μετά από ανοικτό διαγωνισμό.