Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΟΛΠ μετά την εξαγορά από την COSCO!

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε στον ΟΛΠ μετά την εξαγορά του από την Cosco.

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώσε ότι σε συνέχεια της παραίτησης οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΔΣ συνεδρίασε στις 10 Αυγούστου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα αφού εξέλεξε τα μέλη του ως εξής:

 

Πρόεδρος ΔΣ, κ. WANMin, εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. YEWeilong, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. FENGBoming, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. ZHUJianhui, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. FUChengqiu, εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ,  κ.  KWONGCheKeungGordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. IPSingChi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος.

   

Επίσης εκλέχθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ.  KWONGCheKeungGordonως Πρόεδρο, FENGBoming ως μέλος και Λιάγκο Αθανάσιο ως μέλος.

 

Όσον αφορά τις μεταβολές στην ανώτατη ιεραρχία της Εταιρείας ύστερα από τη σχετική απόφαση του ΔΣ ΟΛΠ ορίζονται:

 

O κ. FUChengqiu, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. DENGXiaoli ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. JIFengming ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO)

Ο κ. LIJianchun ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Άγγελος Καρακώστας ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.

Ο κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.