Κρίσιμα ερωτήματα για το άλυτο μυστήριο της Αμφίπολης

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Το μυστήριο με την Αμφίπολη συνεχίζεται καθώς μετά από προσεκτική και συστηματική μελέτη των φωτογραφιών του τρίτου θαλάμου του τάφου της Αμφίπολης φαίνεται να είναι πολύ πιθανή η συνέχιση του ταφικού μνημείου σε κατώτερο επίπεδο μέσα από την ύπαρξη κλιμακοστασίου.

Μετά από μελέτη των φωτογραφιών που παρατίθενται καθώς και του παρακάτω σχεδίου του τρίτου θαλάμου εύλογα δημιουργούνται μια σειρά ερωτημάτων:

-Οι πλάκες, με τις οποίες είναι κατασκευασμένος αυτός ο "ενταφιασμένος" κιβωτιόσχημος τάφος, είναι πλάκες ομοίων διαστάσεων μεταξύ τους;

-Θα μπορούσαν "συμπτωματικά" να ταιριάζουν με ένα κλιμακοστάσιο "ανάλογο" του μεγέθους της εισόδου τού τρίτου θαλάμου;

-Αν "αποσυναρμολογηθεί" αυτός ο ψευδοτάφος, μπορεί ένας σύγχρονος μαρμαροτεχνίτης να φτιάξει με τις πλάκες αυτές ένα κλιμακοστάσιο;

-Οι διαστάσεις τού νεκρού ή οι διαστάσεις των πλακών που ήδη προϋπήρχαν ήταν αυτές οι οποίες επηρέασαν το τελικό μήκος του "τάφου";

-Αυτές οι εγκοπές, οι οποίες υπάρχουν πάνω τους, ποιον λειτουργικό ρόλο έχουν στον τάφο, αν υποθέσουμε ότι έγιναν γι' αυτόν; Εάν πάντως κάνουμε την υπόθεση ότι υπήρχαν σκαλοπάτια, τότε είναι πολύ πιθανό αυτές οι εγκοπές να έγιναν για να στερεωθούν τα σκαλοπάτια στα πλευρά τού θαλάμου.

-Επιπρόσθετα, έχουν αυτές οι πλάκες πάνω τους σημεία "φθοράς", που να αποκαλύπτουν άλλες χρήσεις και να μην δικαιολογούνται από τη χρήση τους ως ταφόπλακες;

Τα ερωτήματα αυτά μένει να απαντηθούν από τους αρχαιολόγους, καθώς με δεδομένο ότι η διάμετρος του Τύμβου είναι 158,4 μέτρα και η ανασκαφή καλύπτει μετά βίας τα 25 μέτρα σε ευθεία γραμμή, είναι εξαιρετικά πιθανό να μην τελειώνει εκεί το μυστήριο της Αμφίπολης.