ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: «Ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας του Γηροκομείου Πειραιώς»


Ο Βουλευτής ΝΔ Α΄ Πειραιώς & Νήσων, κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης κατέθεσε σήμερα αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων, προς τους Υφυπουργούς Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας του Γηροκομείου Πειραιώς.

Ο βουλευτής επικαλείται σχετική επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μητροπολίτη Πειραιώς και Υπεύθυνου Επικοινωνίας του Γηροκομείου Πειραιώς, κ. Δημήτριου Αλφιέρη, που αφορά στο αίτημα για απαλλαγή της επιχορήγησης του γηροκομείου από τη διενέργεια συμψηφισμού για απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή ασφαλιστικών οργανισμών, καθώς και για αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του ιδρύματος.

Σημειωτέον ότι το Γηροκομείο Πειραιώς, παρά το τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί, λαμβάνει κρατική επιχορήγηση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια λειτουργίας του, και αυτό γιατί έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας COVID-19.

Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Μπουτσικάκης ζητεί από τους αρμόδιους υφυπουργούς να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θα διασφαλίζουν την αξιοποίηση της σχετικής επιχορήγησης στην πράξη και εν γένει τη βιωσιμότητα του ιδρύματος.