ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Τι αποζημίωση θα λάβουν όσοι εργαστούν εκείνη την ημέρα

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Όπως κάθε φορά και στις φετινές εκλογές θα καταβληθεί αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα σε όσους εργαστούν. Οι διοριζόμενοι έφοροι αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι αναπληρωτές αυτών, οι γραμματεία των εφορευτικών επιτροπών και οι διερμηνείς της τούρκικης γλώσσας είναι όσοι δικαιούνται αποζημίωση για τις βουλευτικές εκλογές.

Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και

β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Καθορισμός της αποζημίωσης

Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών, καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης

Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης

Στους αναπληρωτές εφόρους ορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης

Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης.

Πηγή: kalpes15.gr