Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα είμαστε όλοι «φακελωμένοι»

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Σαρωτική διασταύρωση των στοιχείων από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και θεραπευτήρια, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς


Έως την 31η Μαρτίου θα πρέπει να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση και επενδυτικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 100.000 ευρώ, όπως και κάθε δαπάνη των καταναλωτών σε ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά θεραπευτήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

Ειδικότερα, πρόκειται για στοιχεία από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και θεραπευτήρια, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς, τα οποία θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής διασταυρώσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

υποικ

Όπως προβλέπεται στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που απεστάλη στους αρμόδιους φορείς:

-Οι τράπεζες πρέπει να αποστείλουν:

  • Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος οι κάτοχοί τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ
  • Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ.
  • Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.
  • Στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.
  • Στοιχεία για ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών.

-Οι τράπεζες και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα αποστείλουν επίσης τα εξής στοιχεία:

  • Μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό
  • Εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

fakelwma2

-Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να αποστείλουν:

  • Τα ποσά που καταγράφονται στις βεβαιώσεις που χορηγούν στους πελάτες τους για να έχουν μείωση φόρου.
  • Τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος

-Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), αποστέλλουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις.

-Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν τα ποσά των καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος

-Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν στοιχεία των τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

-Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που πλήρωσαν για ηλεκτρική ενέργεια οι πελάτες τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Τέλος, οι εταιρείες ύδρευσης αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που κατέβαλαν οι πελάτες τους για ύδρευση. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

br