Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και σε μια εποχή που η κοινωνική/επαγγελματική κινητικότητα έχει ιδιάζουσα σημασία, η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν μονόδρομο. Η αγορά εργασίας έχει δε καταστεί ευέλικτη, διεπιστημονική και πολυσυλλεκτική. Απόφοιτοι, π.χ., κλασικών σπουδών σταδιοδρομούν ως στελέχη εταιρειών, τραπεζών κ.τ.ό., καθώς οι εργοδότες επικεντρώνονται πλέον όχι στο περιεχόμενο των πτυχίων αλλά στις δεξιότητες που καλλιεργούν (εκφραστική άνεση στη μητρική και σε ξένες γλώσσες, ικανότητα κατανόησης κειμένων και ανάλυσης πληροφοριών, κριτική σκέψη, ιστορική επίγνωση, κοινωνική ευαισθησία κ.ά.). H «πρακτική» αξία των ανθρωπιστικών επιστημών είναι επομένως εκ των ων ουκ άνευ. Στην ψηφιακή δε εποχή και με τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία covid-19, αναδεικνύονται τα ανεκτίμητα οφέλη της ευελιξίας που προσφέρουν οι σπουδές εξ αποστάσεως.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Έχει πετύχει την καταξίωσή του στον ελληνόφωνο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και πέραν των 8.050 αποφοίτων είναι πρεσβευτές του κύρους, της φήμης και της αξιοπιστίας των τίτλων σπουδών που προσφέρει. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ εκπαιδεύει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα των προσφερόμενων προγραμμάτων:

Όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η Σχολή προσφέρει, επίσης, θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε επτά (7) ερευνητικές περιοχές.

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξωστρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι φοιτητές σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής και τον στόχο του ως δημόσιο Πανεπιστήμιο να προωθήσει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης με οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, άνεργοι). Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες φοιτητές, άρτια Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, ώστε το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό να προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στους φοιτητές. Οι σπουδές δεν απαιτούν φυσική παρουσία με εξαίρεση στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ως τις 24 Μαΐου 2022.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]

br