Ποιοι αυτοαπασχολούμενοι και ποιοι μισθωτοί θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2021


Αισθητά ελαφρύτερος θα είναι εφέτος ο λογαριασμός της εφορίας για 6,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και οι ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, οδηγούν σε μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας το 2020 θα δηλώσουν τον Μάιο με την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων μικρότερα εισοδήματα και θα πληρώσουν λιγότερο φόρο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς τα ποσά των 534 και 800 ευρώ που έλαβαν ως αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητα.

Πολλοί μάλιστα θα είναι δικαιούχοι επιστροφής φόρου εισοδήματος, καθώς οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθούς τους υπολογίστηκαν, σαν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Οι μεγάλοι «κερδισμένοι» είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι θα δουν τις ετήσιες επιβαρύνσεις από τον φόρο εισοδήματος να μειώνονται έως και 60% περίπου και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης να μηδενίζεται, ενώ ευνοημένοι θα είναι και οι υψηλόμισθοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.

Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα φανούν τα οφέλη της νέας φορολογικής κλίμακας με τον συντελεστή 9% που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ θα έχει απαλειφθεί τελείως και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Η νέα κλίμακα προβλέπει τις εξής επιβαρύνσεις ανά εισόδημα:

  • Φόρος 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.
  • Φόρος 28% στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ.
  • Φόρος 36% στο τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ.
  • Φόρος 44% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Η νέα φορολογική κλίμακα θα οδηγήσει σε ελάφρυνση φόρου 177 ευρώ εκείνους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 19.000 ευρώ και δεν έχουν τέκνα. Στους μισθωτούς με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ η νέα κλίμακα οδηγεί σε μείωση φόρου 160 ευρώ. Για τους έχοντες δύο εξαρτώμενα τέκνα και έχουν εισόδημα μέχρι 19.000 ευρώ θα οδηγήσει σε ελάφρυνση φόρου 200 ευρώ.

Πηγή