Συμψηφισμός για όλα τα χρέη στο Δημόσιο

«Ανάσα για χιλιάδες πολιτες».

Το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προβλέπει πως φόροι, ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και χρέη τα οποία βρίσκονται σε ρύθμιση θα μπορούν να συμψηφίζονται με ποσά που οφείλει το Δημόσιο στους φορολογουμένους.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί εντός διμήνου θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου σε όλους τους φορείς και οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης, όπως δήμοι, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ΝΠΙΔ.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα μειωθούν δραστικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, αφετέρου θα περιορισθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης;

Σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο – «σκούπα»