Ποια σπίτια κινδυνεύουν με πλειστηριασμό το 2014


Σε τέσσερα σενάρια για τη μερική άρση του προστατευτικού καθεστώτος για τους πλειστηριασμούς ακινήτων, φαίνεται ότι έχουν καταλήξει η κυβέρνηση με την τρόικα και στο στόχαστρο είναι περίπου 15.000 δανειολήπτες, που εκτιμάται, ότι αν και μπορούν, δεν πληρώνουν τα δάνεια τους.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι είναι τα εξής σενάρια:

1) Η κατάργηση της διάταξης με την οποία προστατεύεται μέχρι το τέλος του 2013 κάθε ακίνητο για οφειλές έως 200.000 ευρώ.

2) Η μείωση των ορίων των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, μέχρι τα οποία απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας για οφειλές προς τις τράπεζες.

Με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, η κύρια κατοικία δεν μπορεί να κατασχεθεί αν η αντικειμενική αξία ισούται με το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας (200.000 ευρώ), προσαυξημένο κατά 50%.

Δηλαδή, άγαμος με σπίτι αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ, δεν κινδυνεύει με πλειστηριασμό. Τα όριο αυτό ανεβαίνει για τον έγγαμο στα 375.000 ευρώ και για τις τετραμελείς οικογένειες στα 450.000 ευρώ. 

3) Εισοδηματικά κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας. 

4) Συνδυασμός των μειωμένων ορίων των αντικειμενικών αξιών και των εισοδηματικών κριτηρίων.

Πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου, οπότε και λήγει η περίοδος απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση θα προβεί στη θέσπιση μιας ρύθμισης, βάσει της οποίας θα υπάρξει πρόνοια για την προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών που θα αποδεικνύεται ότι έχουν πραγματική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο την άρση του προστατευτικού καθεστώτος σε «μερική απελευθέρωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό το καθεστώς προστασίας ίσως υπαχθούν και μικροεπιχειρηματίες που έχουν υποθηκεύσει την πρώτη κατοικία τους, λαμβάνοντας επιχειρηματικά δάνεια.

Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι προστατευμένοι από τους πλειστηριασμούς, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, θα είναι μόνο όσοι τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματική αδυναμία.