Πουλήθηκε μεγάλη ελληνική φαρμακοβιομηχανία!


Μεγάλο επιχειρηματικό deal για μια από τις πιο γνωστές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Όπως αποκαλύπτει το 24ωρο, ξένο fund αποφάσισε να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίες PHARMATHEN.

Οι υπογραφές έχουν «πέσει» και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το μάνατζμεντ θα παραμείνει στον κ. Γκάτσο-μέχρι πρότινος ιδιοκτήτη της PHARMATHENN-για μια πενταετία!

Μετά την πενταετία το fund έχει το δικαίωμα εφόσον κριθεί σκόπιμο να προβεί σε εκ νέου πώληση της φαρμακοβιομηχανίας.

Η πώληση της PHARMATHEN ανοίγει τον ασκό του αιόλου για μια σειρά από αλλαγές που θα επέλθουν στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία και που θα αφορούν τόσο στις ελληνικές όσο και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου.

Πηγή: 24wro.eu