Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας και σε μια εποχή που η κοινωνική/επαγγελματική κινητικότητα έχει ιδιάζουσα σημασία, η διά βίου εκπαίδευση και η επιστημονική εξειδίκευση αποτελούν μονόδρομο. Στην ψηφιακή δε εποχή και με τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία covid-19, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης και τα ανεκτίμητα οφέλη της ευελιξίας που προσφέρουν οι σπουδές εξ αποστάσεως. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Έχει πετύχει την καταξίωσή του στον ελληνόφωνο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και πέραν των 8.050 αποφοίτων είναι πρεσβευτές του κύρους, της φήμης και της αξιοπιστίας των τίτλων σπουδών που προσφέρει.

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΑΠΚΥ και το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό της έχει σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας καλλιεργήσει συστηματικά τα επιστημονικά πεδία των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η Σχολή πρσφέρει πολλαπλές επιλογές σπουδών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

Όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η Σχολή προσφέρει, επίσης, θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε οκτώ ερευνητικές περιοχές.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξωστρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανοίγει νέους δρόμους για όλους, όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες τους. Στο ΑΠΚΥ οι φοιτητές σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για να αποκτήσουν έναν χρηστικό τίτλο σπουδών για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής και τον στόχο του ως δημόσιο Πανεπιστήμιο να προωθήσει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης με οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, άνεργοι). Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες φοιτητές, άρτια Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, ώστε το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό να προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στους φοιτητές. Οι σπουδές δεν απαιτούν φυσική παρουσία με εξαίρεση στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ως τις 24 Μαΐου 2022.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]