Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Tο δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Με ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής, πολυσχιδή έρευνα και ακαδημαϊκό προσωπικό διεθνώς αναγνωρισμένο, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του (Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση) και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου.

Η κοινωνική απαίτηση για ανοικτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαίδευση είναι sine qua non. Το ΑΠΚΥ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σ’ αυτή την απαίτηση και η εξειδίκευσή του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση του επιτρέπει να αγγίζει μαζικά τους εν δυνάμει φοιτητές, ελαχιστοποιώντας περιορισμούς χρόνου, τοπικότητας, ηλικίας, οικογενειακής και επαγγελματικής κατάστασης. Στο ΑΠΚΥ οι φοιτητές σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Πρωτοπορία στην ψηφιακή εκπαίδευση

Το ΑΠΚΥ έχει αναπτύξει και αναβαθμίζει διαρκώς ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα υψηλών προδιαγραφών με state-of-the-art Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης. Θέτοντας στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας τους φοιτητές και τις ανάγκες τους, αξιοποιεί διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων, άτομα με οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, εργαζόμενους σε προσπάθεια ανέλιξης ή στροφής στην καριέρα τους, τους οποίους υποστηρίζουν κατάλληλα και καθοδηγούν εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί.

Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών με εξαίρεση στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης με οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, απόφοιτοι που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ΑΠΚΥ, άνεργοι).

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2022-2023

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το ΑΠΚΥ προσφέρει 4 προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και 3 διδακτορικά προγράμματα με 21 ερευνητικές κατευθύνσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου 2022 στο www.ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]