Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρωτοπόρο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, το δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Με δυναμική ανάπτυξη στον ελληνόφωνο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου.

Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Με καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης, διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων και με υποστήριξη από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, το ΑΠΚΥ προσφέρει την πολύτιμη ευκαιρία σε όλους όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές τους να φοιτήσουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο και ρυθμό μάθησης, και να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών.

Εξειδίκευση και καινοτομίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα προσφέρει στους ενήλικες φοιτητές την ευελιξία να παρακολουθούν ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα τηλεδιαλέξεις, να αξιοποιούν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πορεία μάθησής τους σε αλληλεπίδραση και με συνεχή υποστήριξη/καθοδήγηση από εγνωσμένου κύρους καθηγητές-συμβούλους. Εικονικά εργαστήρια και διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχύουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης ενσωματώνονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε οι φοιτητές να έχουν εφάμιλλη -εάν όχι καλύτερη- μαθησιακή εμπειρία σε σχέση με τη συμβατική εκπαίδευση. Φυσική παρουσία δεν απαιτείται, παρά μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που οργανώνονται σε Κύπρο και Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη), αν και σε συνθήκες πανδημίας και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε κλάδους αιχμής

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι τρεις Σχολές Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης- του ΑΠΚΥ προσφέρουν 4 προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και 3 διδακτορικά προγράμματα με 21 ερευνητικές κατευθύνσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Με στόχο την προαγωγή της Διά Βίου Μάθησης, όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο των επιστημονικών εξελίξεων, προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Πέντε συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  • Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
  • Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
  • Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτητών, που σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο.
  • Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards 2019, 2020, 2021.
  • Προσιτό κόστος φοίτησης, μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, άνεργοι).

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου 2022 στο www.ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]