Τα «μυστικά» για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Στα χέρια των πρώτων 206.000 δημοσίων υπαλλήλων του στενού δημόσιου τομέα θα φτάσει τις επόμενες ημέρες, το ερωτηματολόγιο για την «ανάλυση της θέσης εργασίας» τους, μέσα από το οποίο ξεκινούν οι αλλαγές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να περιγράψουν αναλυτικά τη φύση και το σκοπό της δουλειάς τους, προκειμένου να χαρτογραφηθεί κάθε θέση εργασίας και παράλληλα να γίνει μία αποτελεσματική καταγραφή των κενών που υπάρχουν σήμερα, ώστε μέσω της κινητικότητας των υπαλλήλων να καλυφθούν.

Το newsbomb.gr, μελέτησε τον 39σέλιδο οδηγό που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σας παρουσιάζει τα σημεία κλειδιά της διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του Αντώνη Μανιτάκη, «με τη σύνταξη των εντύπων περιγραφής θέσεων εργασίας (job descriptions) σε κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε υπάλληλος θα γνωρίζει τα προσόντα που πρέπει να έχει, τα καθήκοντά του και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη θέση την οποία κατέχει».

Για το σκοπό αυτό, οι εργαζόμενοι θα κληθούν να περιγράψουν την εργασία τους μέσα από μία σειρά ερωτήσεων, προκειμένου από την επεξεργασία των δεδομένων να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα job description, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης.

Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας είναι η Διεύθυνση Διοικητικού κάθε υπηρεσίας, η οποία εκδίδει και το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών (συμπλήρωση ερωτηματολογίων, δημιουργία αρχικών και τελικών εντύπων περιγραμμάτων και αποστολή αυτών).

Ο Προϊστάμενος κάθε Τμήματος αποστέλλει ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους τα ερωτηματολόγια ανάλυσης της θέσης εργασίας και συνεργασία με κάθε υπάλληλο χωριστά, συμπληρώνει τα αρχικά έντυπα περιγραμμάτων. Μετά τη συλλογή των εντύπων, η Δ/νση Διοικητικού συμπληρώνει το πεδίο «Κωδικός της θέσης εργασίας» και το αποτυπώνει στο οργανόγραμμα της δημόσιας οργάνωσης.

 Σε ότι αφορά τα Έντυπα Περιγράμματος Θέσης Εργασίας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

– τη Μονάδα διοίκησης,
– τον τίτλο της κάθε θέσης εργασίας στον οποίο περιλαμβάνεται και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων,
– ο κωδικός της θέσης,
– ο κλάδος ή/και η ειδικότητα,
– ο βαθμός,
– ο τύπος της εργασιακής σχέσης,
– οι μισθολογικές προβλέψεις,
– ο σκοπός ύπαρξης κάθε θέσης, και
– οι μισθολογικές προβλέψεις.

Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου μάλιστα προβλέπεται και για τους προϊσταμένους των διοικητικών μονάδων (τμηματάρχες διευθυντές και γενικούς διευθυντές).