Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία καθίσταται η Ακρόπολη


Το έργο, ώστε να είναι προσβάσιμος ο αρχαιολογικός χώρος σε ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019.