Νέο επίδομα 293 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα το λάβουν


Συνεχίζει να μοιράζει ψίχουλα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω κάθε μορφής επιδομάτων. Μετά το Fuel Pass και το Power Pass, την εμφάνισή του κάνει ένα νέο επίδομα που θα δοθεί σε ανέργους. 

Το νέο «ειδικό» επίδομα μπορεί να φτάσει έως τα 293 ευρώ. Παρέχεται σε ανέργους ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες τακτικής επιδότησης στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) ή δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Το επίδομα που δίνει η ΔΥΠΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των δικαιούχων, είναι το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων. Η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

Το ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον:

 • Δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης
 • Παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις μήνες
 • Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
 • Και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.)

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
 • Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.)
 • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.
  Δικαιολογητικά για το ειδικό βοήθημα
Δημοφιλείς ειδήσεις  Προσοχή με το Fuel Pass 2: Αυτό το λάθος καθυστερεί την πληρωμή του!

Τι χρειάζεται για την υποβολή της αίτησης 

 • Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος. (Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ)
 • Αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος
 • Διάρκεια και ποσό επιδότησης του ειδικού βοηθήματος