ΕΕΤΑΑ: Στηρίζει την Περιφέρεια Αττικής στο νέο καινοτόμο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων


– Ημερίδα για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Αττική οργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής 

– Η ΕΕΤΑΑ στηρίζει ενεργά το νέο αυτό καινοτόμο σχέδιο

Ποιότητα ζωής και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών αποτελούν πρώτη προτεραιότητα μας» επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων με αφορμή την ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Αττική, αφιερώνοντας το 2020 στην Ανακύκλωση.

Την οριοθέτηση του πλαισίου έθεσαν ο υπουργός Εσωτερικών Π. Θεοδωρικακος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδακης οι οποίοι και περιέγραψαν σε αδρές γραμμές τις προτεραιότητες της κυβέρνησης όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Από την πλευρά του, ο οικοδεσπότης της ημερίδας Γιώργος Πατούλης παρουσίασε το φιλόδοξο και, ταυτόχρονα, καινοτόμο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, διασφαλίζοντας έτσι στο μέγιστο τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο κος Σπυρίδων, τονίζει την ανάγκη ταχύτατης υλοποίησης του νέου μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα εδράζεται στην καθολική κλιμακωτή εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή, στην κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής, στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και στην κατασκευή πράσινων μονάδων διαχείρισης βίο αποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων. Μοντέλο που έχει εφαρμοστεί δεκαετίες πριν στις χώρες της ΕΕ. Καθώς επίσης, την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων στην αξία αλλά και στις πρακτικές ανακύκλωσης, ώστε να αποτελέσει βίωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κος Σπυρίδων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ΕΕΤΑΑ έχει ήδη συστήσει δίκτυο τεχνικών συμβούλων, στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, οι οποίοι υποστηρίζουν στην πράξη τους OTA και τους φορείς τους (ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ) για έργα στον τομέα του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, υποστηρίζουν δράσεις και έργα όπως η δημιουργία πράσινων σημείων, συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων κλπ.