Αυτοί είναι οι 100 αλλοδαποί που ρήμαζαν το κέντρο της Αθήνας (φωτο)


Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας εκατόν ενός 101 αλλοδαπών και φωτογραφίες ογδόντα τριών 83 εξ’ αυτών, οι οποίοι αποτελούν μέλη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που ενέχεται σε σωρεία ληστειών και κλοπών και εξαρθρώθηκε την 21-10-2013 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:

1) (επ) NOWESS ή KADUR ή KADDOR ή AKEDORE (ον) AGDOUR ή NOWAZ ή NOUSSE ή MOUSSE ή NOUSE ή AGDUR του ABDULAKDER ή ABDEL ή KHADOR ή ABEDEKADRE ή ABDEL KHADDR ή ABDEDEKADAR ή ABDELKADER ή ABADEKADAR ή ABEDEKADAR ή ABDEL-KHADOR ή ABDEL KHADDR ή ABDULKADAR και της MISEM ή FATMA ή BESAME ή BESANE ή MISAM, γεν. 1-1-1992 ή 19-4-1992 στην Παλαιστίνη

2) ( επ ) MAZOZI ή MAGOUZI ή HICEM ή HICHEM ( ον ) HICHEM ή HICHAN ή MAZOUI ή MAZAOUI ή MAZO του DJELOUL ήJULUL και της NASIRA, γεν . 1-1-1995 ή 1-1-1991 ή 12-3-1990 στην Παλαιστίνη

3) ( επ ) FOUAT ή ABDALAH ή ABDULLAH FOUAT ( ον ) ABDALAH ή FOUAD ή FOUAD ABDALLAH του TOUFIK και της FETIMA ή ANISA, γεν . 1-1-1995 ή 7-4-1995 στην Παλαιστίνη

4) ( επ ) ABUIASAR ( ον ) ADAM του AMAR και της HADIJA ή HADISA, γεν . 1-1-1984 στ o A φγανιστάν

5) ( επ ) IMAD ή ABUMUSTAFA ( ον ) ABUMUSTAFA ή IMAD του SALA και της HADIFA, γεν .1-1-1984 ή 1-1-1985 στo Aφγανιστάν

6) ( επ ) MOHAMMAD ( ον ) MOHAMMAD του YOUSSEF και της FATIMA, γεν .1-1-1994 ή 6-6-1994 στην Παλαιστίνη

7) ( επ ) AMIN ή EMIN ή AMEN ( ον ) ENIS ή ANIS του BOILEM ή BOULAM ή BOULANI και της FATIMA ή FATMA, γεν . 1-1-1991 ή 1-1-1992 στ o Ιράκ

8) ( επ ) AHMAD HESSIN ή AHMED HESSIN ή HESSIN AHMED ( ον ) ABDOULAH ή ABDULAH του ABOULKADER ήABOYLKADER ή ABDULKADER και της FATIMA, γεν . 1985 στην Παλαιστίνη

9) ( επ ) ABUALI ή ALI ABU ή ABDOUALI ή ABU ALI ή ABOUALI ( ον ) HASSAN ή HASAN του RAMADAN ή RAMAZAN ήKAMAZAN και της ZOHRA ή ZAHRA, γεν . 1-1-1972 ή 23-10-1974 στην Παλαιστίνη

10) (επ) SHAID (ον) ABOUMOHAMED του ALI και της FATIHA, γεν. 21-8-1991 στην Αλγερία

11) (επ) ABUSELIM (ον) HAMZA του OMAR και της AISHA, γεν. 1-1-1987 στην Παλαιστίνη

12) (επ) AIAN (ον) HASAN του MOHAMAD και της ADA, γεν. 1-1-1990 στην Παλαιστίνη

13) ( επ ) HALIM ή HALIF ή ASMANI ( ον ) FRIAD ή RIYAD ή SUFIYAN του AHMED ή AHMAD ή MOHAMED και της FATMA ή FATIMA ή MALIKA, γεν .11-6-1990 ή 1-1-1991 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

14) ( επ ) IBRAHA ή ABRAHIM ( ον ) HASAN του ABES ή ADBET και της FATMA, γεν .1-1-1988 στο Αφγανιστάν ή Αλγερία

15) ( επ ) MOHAMED ή NATHANAEL ( ον ) KADA ή MOLLE του ABDOUL KADIR ή ABDOULKADIR ή JULIO και της NAIMA, γεν . 14-2-1991 ή 3-2-1976 στη Τυνησία ή Γαλλία ή Παλαιστίνη

16) ( επ ) MOHAMED ( ον ) MAHIDIN ή LEMI ή LAMEN του ALI ή AHMED ή AHMAD και της FATIM ή NADIA ή NADEA, γεν . 28-3-1992 ή 1-1-1991 ή 1-1-1991 στο Ιράκ ή Παλαιστίνη

17) ( επ ) RACHID ή AHMAD ή AHMED ( ον ) RACHID ή AHMED του KADI και της NER ή NOR, γεν . 1-1-1993 ή 1-1-1994 στο Ιράκ

18) (επ) KERIM (ον) AMIR του AHMED και της NEDIA ή NADIA, γεν.1-1-1989 στην Αλγερία

19) ( επ ) NIZAR ( ον ) MOHAMAD του MAHMOUD ή MAHMUD και της WARDA, γεν . 1-1-1988 στο Ιράκ

20) (επ) AHMED (ον) ABDUL του MOHAMMED και της FATIMA, γεν. 1-1-1992 στην Αλγερία

21) ( επ ) BOUNDYNE ή GIVERI ή BOUNDIN ή GIUERI ή IBIN MAKLOYF ον ) GEVIRE ή BUMEDIEN ή GEVIR ή MBOUNDYNE ήDOYNDYNE ή BONDE ή FARES του KADR ή ADER ή KADER ή KANTER ή KADIR ή ADEN ή ABDALHU και της FATIMA ή FATMA ή MACKA , γεν . 1-1-1988 ή 1-1-1995 ή 5-11-1990 21-1-1991 ή 15-11-1989 στην Αίγυπτο ή Αλγερία ή Μαρόκο

22) (επ) DEUDEF (ον) AFEER του GILOUR και της FETIMA, γεν. 1-1-1983 στο Λίβανο ή Ισραήλ ή Παλαιστίνη

23) ( επ ) SIGEVI ή SIQAVL ή SIGAH ή SIQAUL ή SIGEUI ( ον ) MOHAMMED ή MOHAMED ή MOHAMAD του ARAMNDA ήHAMID ή HAMIL ή RAMDAN και της AISHA ή AISE ή AISA, γεν . 13-8-1990 ή 1-1-1990 ή 1-1-1991 στη Παλαιστίνη

24) (επ) ABAS (ον) JAMAL του YAKOUB και της FATHIA, γεν. 1-1-1991 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

25) (επ) ABUNAJIM ή ABOUNAJIM (ον) MARVAN ή MARUAN του ALI και της FATMA, γεν. 13-5-1986 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

26) (επ) ZAIRNUMAN (ον) ABDURAHMAN του AHMET και της AISA, γεν. 6-6-1991 ή 1-1-1988 στην Παλαιστίνη ή Αφγανιστάν

27) ( επ ) OMAR ή ABU SELIM ή BUDA ( ον ) ABUSALIM ή OMAR ή HASSEN του HASAN ή ABDLKR ή ABDELKHADER ήHASSAN και της TEFEHA ή TEFAHA ή MARIAM ή TEFAH ή TAFAHA ή ARIAM, γεν . 1-1-1991 ή 31-12-1994 ή 1-1-1994 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

28) ( επ ) LEMI ή ABOUSALAH ( ον ) ABDISARAM ή LEMI του HAMID ή HAAMID και της AISHA, γεν .1-1-1990 ή 1-1-1992 ή 1-1-1991 στο Αφγανιστάν ή Αλγερία

29) (επ) MAHMUD (ον) JABER του JASER και της MUNA, γεν. 1-1-1987 στο Αφγανιστάν

30) ( επ ) MOHAMAD ή MOHAMED ή MAHDI ή SHIOUAN ( ον ) MOHAMED ή MAHDI ή FEZA του CHERIF ή CHEREF ή BUHILκαι της ZWINA ή ZOUINA ή SRIFA, γεν . 25-10-1990 ή 1-1-1990 ή 12-4-1985 στην Παλαιστίνη ή Ιράκ ή Αλγερία

31) (επ) SALEH ή JAMA ή MOHAMED ή ISMAIL ή SALAH ή SELHE ή JAM (ον) ISMAIL ή IASS ή CHAFAI ή SALEH ή SALHE ή SALAH ή GHAFAL του NASRIDIN ή ALI ή ABO EL KADER ή EL ή KADER ή MASRIDIN ή KASAM ή ABDELKASEM ή ABOEL KADER ή KAZAM και της AMINA ή YAMINA ή ZOHRA, γεν. 1-1-1993 ή 1-1-1990 ή 1-1-1983 στην Παλαιστίνη ή Ιράκ

32) (επ) SAROLI ή MICHEL (ον) LOPEZ ή ADAM του MIDA ή AOSI και της MORIN ή AUA, γεν. 10-1-1985 ή 18-11-1983 ή ή 1-1-1990 ή 1-1-1983 ή 1-1-1993 στην Αλγερία ή Βέλγιο

33) ( επ ) ABOUHOUSSEM ή IOUSIF ή USEF ή ABOU HOUSSAM ( ον ) YOUSSEF ή EBOUHOUSAM ή HOUSAIN EBU ή EBU HOUSAIN ή YOUSSAF του YOUENNIS ή IOUNIS ή UNES ή YOUENINS ή YOUNAS και της FETIHA ή FETIMA ή FATIHA, γεν . 10-10-1994 ή 1-1-1994 ή 2-11-1991 στο Αφγανιστάν ή Παλαιστίνη ή Αλγερία

34) ( επ ) DAHA ή ASHYO ή ALI ( ον ) RIDA ή HUSEIN ή ABDELKADER ή RENA του ALI ή RABAH ή ABDULAI και της AZIZA ή MARIAM ή ATICA ή BRIAM, γεν . 1-1-1989 ή 1-1-1983 ή 1-1-1992 ή 1-1-1985 στο Ιράκ ή Παλαιστίνη

35) ( επ ) ALI ( ον ) ABDEL KADR του ABDULAI και της AZIZA ή ATICA, γεν . 1-1-1992 στο Ιράκ

36) (επ) ABDUL-SHA ή MOHAMMED (ον) MOHAMED ή ABDULZEA του AHMET ή AHMED και της HORIA ή ORIA, γεν. 19-1-1993 ή 1-1-1993 στο Ιράκ ή Αλγερία

37) ( επ ) BOUKHADONI ή BOUKHADONNI ή BOUKHADDONI ( ον ) MOHAMED ή MOUHAMED του RABEH ή REBA και της HOURIA ή QURIA, γεν . 1-1-1984 ή 26-3-1984 στην Αλγερία

38) (επ) FETHI (ον) TERAOF του HAMET ή HAMEY και της EDI ή ENTI, γεν. 1-1-1988 στο Αφγανιστάν

39) ( επ ) ASRAF ή HASAN ή HASID ή HASID PAKAR ή ASRAF MOHAMMED ( ον ) MOHAMMED MOHTAR ή AHMED ήMOHTAR του MOHAMED ή HOUSEIN ή HOUSSEIN και της FATIMA ή ZULIHA, γεν . 1-1-1992 ή 1-1-1985 στην Αλγερία ή Παλαιστίνη

40) (επ) SABRI ή SAMBRI (ον) ISMAIL του ALI και της AICHA, γεν. 2-12-1994 ή 2-12-1996 στην Παλαιστίνη 3

41) (επ) MOHAMMED ή SABRI ή CHENAFI ή RABBAT ή DEDI (ον) MOUSTAFA ή SALIM ή FOUEZ ή BUZUKIRI ή MOHAMAD του MOUHAMMAD ή AMAR ή SALAMI ή MOHAMED ή AHMET ή MUHAMMAD και της MARIAM ή SAIDA ή KMIR ή FATIME ή ZOLA, γεν. 1-1-1987 ή 15-12-1980 ή 3-1-1978 ή 16-5-1980 ή 1-1-1983 στο Ιράκ ή Αλγερία ή Παλαιστίνη

42) (επ) ABUALI (ον) GABIR του MUSTAFA και της HATIJA, γεν. 28-2-1981 στην Παλαιστίνη

43) ( επ ) HAMZA ή ABU AMAR ( ον ) BELUZ ή YUSEF του KERIM ή MOHAMMED και της BINILA ή FATHIA, γεν . 26-11-1991 ή 1-1-1990 στην Αλγερία ή Παλαιστίνη

44) ( επ ) MOHAMED ( ον ) ALI του MUSU ή MOHAMD MUSU ή MOUSA ή MOUJA και της SALEMA ή MOHAMD SALEMA ή SALIHA, γεν .27-9-1987 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

45) (επ) MOHAMED (ον) SAMI του HUSSAIN και της AMINA, γεν. 1-1-1993 στο Ιράκ

46) (επ) ABUBAKAL ή ALI ή ABOUKAR ή ABOUBAKAR (ον) ALI ή BENAMCHR ή ALLI του AHMET ή FAISALL ή FAYSSAL ή FAYSAL και της AISA ή BOURAN ή FATMA, γεν. 1-1-1987 ή 24-1-1990 ή 24-1-1987 ή 1-1-1990 στην Αλγερία ή Γαλλία

47) (επ) RABAH (ον) AHMED του JAMAL και της HADIDJA, γεν.1-1-1996 στην Παλαιστίνη

48) (επ) MOLUAI ή FATEH ή MOULAI (ον) ISSA ή MERWAN του AHMET ή KAMAL ή AHMED και της FATIMA ή AMINA ή FATHMA, γεν. 1-1-1992 ή 11-7-1989 ή 9-9-1992 ή 9-9-1991 στο Ιράκ

49) (επ) KARMOD ή KARMODA (ον) MIRI του AHMAD και της HORIYA, γεν. 21-3-1987 ή 1-1-1990 στην Αλγερία ή Παλαιστίνη

50) ( επ ) FSET ή FACHIT ( ον ) ISMAIL ή ISMAHIL του AHMET ή AHMAD ή AHMED και της FATIHA, γεν . 1-1-1990 ή 10-3-1965 στην Αλγερία

51) ( επ ) ABDELHA ή ABDELA ( ον ) TUMI του YEMIN και της AMINA, γεν . 1-1-1989 στην Αλγερία

52) ( επ ) ABDERZAK ή SOHALIM ή SOHAIM ( ον ) SOHAIM ή ABDELZA ή ABPEZIA του ALI και της HAGA ή HAJA ή HASIA, γεν . 1-1-1988 στην Αλγερία ή Αφγανιστάν

53) (επ) FOUAD (ον) MIRABJI του BAKSM και της FAATHM, γεν. 18-8-1976 στην Αλγερία ή Γαλλία

54) ( επ ) KHALIF ή KHALLF ή CHOUIAB ή AHMED ή KHAUF ή CHOULI ή COIABE ( ον ) CHOIABE ή KHALIF ή ABDALA ήCHOUIABE ή ABDALHA ή CHAIBE ή AHMED ή COAIBE ή KALIF ή KOAYBER του IMPERAHIME ή IMPERAHIME IBRAHIME ήIBERAHIME IPERAHIME ή IBERAHIME ή IBRAHIM ή MOUHAMOUD ή IBERAKIM ή MOHAMED ή IBRAHM ή IPERAMIME και της ZAHRA ή ZEHRA ή FATIMA ή FATIHA ή ZAKRA ή SELMA ή AZHARA ή ZHRA ή ZARA ή ZAMRA ή JAHRA ή ZAHRAS, γεν . 3-7-1993 ή 1-1-1993 ή 1-1-1986 ή 5-8-1986 ή 18-6-1991 ή 7-5-1994 στην Ιράκ ή Παλαιστίνη ή Αλγερία ή Αφγανιστάν

55) ( επ ) BENHISA ( ον ) SALAH ή SALAX του HUSSEIN ή HUSSAIN και της HADIDZA ή HADIDGA, γεν . 1-1-1981 στην Παλαιστίνη

56) ( επ ) MPARAK ή MBARAK ( ον ) IBRAHIM του MOYNIR ή MOUNIR και της MARIAM, γεν . 1-1-1982 ή 9-2-1982 στην Αλγερία

57) (επ) RASID (ον) MUSTAFA του ABDALA και της SEIVA ή SELVA, γεν. 1-1-1990 στην Παλαιστίνη

58) ( επ ) ABDELFATA ( ον ) AHMED του ABEZALI και της KEITAN ή KELTAN ή KELZA Ν ή KELTAV, γεν . 1-1-1992 ή 1-1-1978 ή 18-11-1979 ή 1-1-1979 στην Αλγερία

59) ( επ ) ABBAS ( ον ) RACHID ή RASHID του SAFYN ή SAFEN ή MUHAMED και της ELZBT ή AENSER ή HAMIDA, γεν . 1-1-1986 ή 10-9-1986 ή 1-1-1983 στη Γαλλία ή Αλγερία

60) ( επ ) ABBAS ή FOAD ή ABAS ( ον ) FOAD ή ABAS ή FOUAD του ABAS και της CHAIMA ή CHUMA ή SHEIMA, γεν . 1-1-1982 ή 1-1-1986 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

61) ( επ ) JAMAL ή ARABI ή ABDALKADR ή LONDJAMIL ( ον ) NIKOLA ή OQOSA ή JAMEL του MOHAMMAD ή MOAHMED ήMOHAMED και της WAHIBA ή QUAEBA, γεν . 22-7-1986 ή 1-1-1986 ή 1-1-1991 στην Αλγερία ή Αφγανιστάν ή Ιράκ

62) ( επ ) ABU MOHAMET ή ABU MOHAMED ( ον ) ALI του SAMIR ή SAMI και της FADENA ή FADINA, γεν . 1-1-1988 ή 3-9-1958 ή 3-8-1987 στο Μαρόκο ή Παλαιστίνη

63) ( επ ) AHMED ( ον ) MUSTAFA ή MOUSTAFA του ISMAEL ή ISMAIL και της JADERA ή FADERA, γεν . 1-1-1990 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

64) ( επ ) GIHAD ή SADAK ή SADK ZAKI ή MOUJAHID ( ον ) YASER ή ZAKI ή JIHAD YASER ή SAAD ή SYASER του ALI ήAHMED ή ALIAHMD ή MOUHAMED και της MARIAM ή FERIDA ή MARIAM FARIDA ή FATIMA, γεν . 1-1-1982 ή 1-1-1989 ή 27-10-1983 στην Παλαιστίνη ή Μαρόκο

65) (επ) ABU HAMDAN (ον) WOUSEM του MOHAMET και της FATIMA, γεν. 1-1-1980 ή 1-1-1989 στο Αφγανιστάν

66) (επ) ARABA ή ABAS ή KHALED (ον) ALI ή JAMAL ή ISSAM του SESI ή YAKOUB ή SASSI ή SESE και της NOURA ή FATIHA ή CHAFIA, γεν. 1-1-1984 ή 1-1-1991 ή 10-5-1986 στην Παλαιστίνη ή Αλγερία

67) (επ) HERRAR ή HARRAR (ον) ADDEL ή ADEL ή AADEL του SAID και της ZAHRA, γεν. 1-1-1990 στην Παλαιστίνη

68) ( επ ) BOUALIOCHE ( ον ) BILLEL ή BILEL του ABOUAHMED και της HOURIA, γεν . 1-1-1986 στην Παλαιστίνη

69) (επ) TALBI (ον) ISSAM του SAID και της KAMILEA, γεν. 1-1-1970 ή 18-10-1970 στην Αλγερία

70) ( επ ) ABOUABDALLA ή ABOU ABDALLA ή AHMET ( ον ) AHMED ή ABDUL του HESSIN ή SAID και της KADIGA ή NAEMA ή KADICA, γεν . 1-2-1996 ή 17-8-1995 στη Παλαιστίνη

71) (επ) MANSOUR ή MANSOER ή MANSOOR (ον) MOHAMED ή MOHAMAD του HASSANE ή HASSAN και της SENIRA ή SANIRA, γεν. 16-5-1995 ή 1-1-1995 ή 1-1-1991 στη Παλαιστίνη ή Αλγερία

72) ( επ ) BENIAKOVE ή ABUMAHMUD ή BENIACOVE ή BENIACONE ή BENIACOUE ή BENIACOU ( ον ) YASIN ή SALADIN ήESHIN ή VASIAN του TAHR ή YASIN ή TAHER και της AISE ή AISA ή AISHA, γεν . 28-1-1995 ή 1-1-1989 ή 1-1-1995 ή 8-1-1995 στη Παλαιστίνη

73) ( επ ) ABORABA ( ον ) MOKAMMED ή MOHAMMED του RABA και της AISKA ή AISHA, γεν . 11-8-1986 στη Παλαιστίνη

74) (επ) SALMAN ή SELMANI (ον) DAWAD ή DAWOD του YSIN ή JASSIN και της FARID ή FERIDA, γεν. 1-1-1996 ή 1-1-1993 στην Αλγερία

75) ( επ ) ABDUZAKI ( ον ) AHMED του HOSINE και της LAYAB MANOBA, γεν . 1-1-1993 ή 1-1-1994 στο Μαρόκο ή Αφγανιστάν

76) (επ) IBRAHIMI (ον) YASER του MOHAMED και της NAIMA, γεν. 1-1-1990 στην Αλγερία

77) ( επ ) DARAJI ή HAMOUDA ή HAMODA ή AHMED ή MAMODA ή HAMOYDA ή HAMOD ( ον ) MELIHAMAD ή AHMET ήAHMAD ή HAMUD ή HAMED ή AHMED ή MEUHAMAD του MARZAK ή ABUAHMET ή ABOAHMAD ή ABU AHMED ήABUHAHMED ή ABOUAHMAD ή HAMOYDA ABU AHMET ή ABO AHMAD και της KHADIJA ή HADIDA ή KDIJA ή HADIZE ή HAMOUDA HADIDA ή HADIJA ή HADIJE, γεν . 9-10-1993 ή 1-1-1991 ή 1-2-1995 ή 1-1-1996 ή 1-1-1995 ή 1-1-1992 ή 1-1-1990 στο Αφγανιστάν ή Αλγερία ή Παλαιστίνη

78) (επ) DJAMAL ή BENNASER (ον) AMAR ή AMIN του MOHAMED ή MOHAMMAD και της FATMA ή BAKHAT ZOHRA, γεν. 18-1-1995 ή 18-1-1990 στην Αλγερία

79) ( επ ) BEGHDAOUS ή BEGHDAOUI ( ον ) SAFWANE ή SOFIAN ή SAFOUAN SAFWAE ή SAFOUAN του AHMED ήMUSTAFA και της SARA ή ALIMA ή ACIMA, γεν . 27-6-1991 ή 1-1-1983 στη Παλαιστίνη ή Αφγανιστάν

80) ( επ ) NEGIP ( ον ) ALKAB του RABA ή REBHA και της NEGIA, γεν . 12-12-1991 ή 1-1-1991 στην Αλγερία

81) ( επ ) SIRIFI ή CHIRIFI ( ον ) AMIN ή AMINE του MOHAMED ή MOHAMAD ή MOAHMMED και της TASADID ή TASADIT γεν . 1-1-1995 στην Αλγερία

82) ( επ ) AYMEN ή DIFALLAH ( ον ) DIFALLAH ή AYMEN του BOYBAKER ή BOUBAKER και της JEMMA ή JEMAA, γεν . 1-1-1991 ή 1-1-1990 στη Τυνησία

83) (επ) BENHALIMA (ον) HAFET του ALI και της EMINA ή AMINA, γεν. 1-10-1993 ή 1-1-1973 ή 1-1-1993 στο Μαρόκο

84) ( επ ) FITHI ή MOHAMID ( ον ) MOHAMID ή FITHI του FLAID ή ELAID και της GOMRI, γεν . 28-10-1983 ή 01-01-1983 ή 24-10-1983 στ o Aφγανιστάν

85) ( επ ΑΒ DEL RAUF ή ABDOUL RAUF ή ABDUL-RAUF ή BARAHAL ή RAHAL ή BARAHAM ή ABDUL ( ον ) ISA ή ISHA ήHAMZA ή SALIM ή RAUF του AHMED ή MAHTAR ή MOKHTAR ή MOUHTAR ή MOHZAR και της HADLIA ή HADIJA ή BADRA ή FATMA ή BEDRA ή HADIZE, γεν 1-1-1993 ή 1-1-1990 ή 22-11-1992 ή 1-1-1992 στην Αλγερία ή Παλαιστίνη

86) (επ) ALEBE ή ALIBI (ον) FATAH ή FATEH του MAHEDIN ή MAHIDIN και της HAFA ή HAFEDA, γεν. 1-1-1980 ή 1-1-1986 ή 26-9-1986 στο Αφγανιστάν ή Πακιστάν

87) ( επ ) SEBTI ή HAMID ή GELIM ( ον ) SALEM ή GELIH ή GELIM ή HAMID του MOHAMED ή AHMED και της AICHA ή HAISMA ή HAIZA ή HAISHA ή HAISA, γεν . 2-5-1988 ή 1-1-1991 στην Αλγερία ή Παλαιστίνη

88) ( επ ) ABAI ή MAFOR ή ABAY ( ον ) MAFOL ή ABAI ή MAIFON του MUHAMMAD ή MOHAMMED ή MOHAMED και της NASERA ή NASIRA, γεν . 10-10-1986 ή 1-1-1987 στην Αλγερία

89) ( επ ) ISHAK ή NENGIP ή SABRI ή ESHA ή RANI ή ISAAK ή ESHAK ή ESXHAK ή SAPRI ( ον ) RANI ή ISAAK ή SHA ή RAMIή ISHAK του NAJEEB ή SAMPRI ή NEGIP ή NAGIB ή EDGIR ή NAGIP ή NETZIP ή NAJEED ή NEJIR NEJIP ή NEGYP και της ORDIA ή SHAK ή ARDIA ή OUARDIA ή WARDIA ή OUERENTIA ή OARDIA ή ORDIA ή VARDIA ή OERDIA ή WERDYA ή WARDIYA ή OARDIS, γεν . 6-6-1983 ή 1-1-1986 ή 1-1-1983 ή 1-1-1988 ή 6-6-1986 ή 1-1-1985 στο Ιράκ

90) ( επ ) AIT OUBELLI ή AHMED ή SESTRIMSKI ή MANSOURI ή MANSORI ή MANSOURI MANSORI ( ον ) FARID ή AMIN ήGEORGI ή MUSTAFA ή MOUSTAFA του MOHAMED ή MOUNIR ή ALEKSANDROV ή AHMED και της AKILA ή FATIHA ή IVANOVA ή ZAINAB, γεν . 18-1-1983 ή 18-1-1994 ή 27-7-1988 ή 1-1-1982 στην Αλγερία ή Ιράκ ή Βουλγαρία

91) ( επ ) ZOBEI ( ον ) AHMED MOHAMED ή MOHAMED AHMED του SABAN και της AISA, γεν . 1-1-1973 στο Ιράκ ή Αφγανιστάν

92) (επ) GULAB (ον) ASHRAF του HAMISH και της NAJIBA , γεν. 20-7-1987 στο Αφγανιστάν

93) ( επ ) AMIROUCHE ή HALIL ( ον ) MOHAMED του MUSTAFA και της SAMIRA ή HAIJA, γεν . 2-8-1984 ή 2-2-1984 ή 1-1-1984 ή 21-2-1984 στην Αλγερία

94) (επ) ABOUSAAVID (ον) MOHAMED του KARIM και της SAMI , γεν. 11-6-1983 ή 1-1-1983 στη Παλαιστίνη

95) (επ) HAMDI (ον) YUSSEF του SULIMAN και της FATIMA , γεν. 1-2-1990 στην Αλγερία

96) ( επ ) ALI ή MOUHAMAD ή MAHMED ( ον ) MOUHAMAD ή ALI του KHALILI ή HALI και της ZAHIRA ή ZAIRA, γεν . 1-1-1994 στην Αλγερία

97) (επ) TUFAIL (ον) MUHAMAD του SAID και της BSANDABI , γεν. 2-8-1969 στο Πακιστάν

98) ( επ ) FAROOQ MUHAMMAD ( ον ) UMAR MUHAMMAD ή UMAR FAROOQ ή UMAR ή FAROOQ ή FAROO του HAFIZ NOOR ή HAFIZ NOOR MUHAMMAD ή NOOR MUHAMMAD ή HAFIZ ή NOOR ή MUHAMMAD και της HAFZA ή HAZA, γεν . 22-3-1969 ή 1-1-1969 στο Πακιστάν

99) ( επ ) ABDEL RAHMAN ( ον ) YASER του AHMAD και της MUAINA ή MAINA, γεν . 1-1-1975 ή 1-10-1975 στη Συρία

100) (επ) AL MASRI (ον) AHMAD του ALI και της FATOUM , γεν. 4-1-1970 στη Συρία

101) (επ) HANES (ον) NADIA του SAHAR και της AMINA , γεν. 1981 στη Συρία

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695532 και 210-8695533, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.