ΝΤΡΟΠΗ: Άφησαν τους μαθητές ενός ολόκληρου σχολείου στην ίδια τάξη


Συνέβη και αυτό στη χώρα μας – Λόγω έλλειψης… προσωπικού άφησαν τους μαθητές ενός ολόκληρου σχολείο στην ίδια τάξη


Όλοι οι μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θήβας, στο Λουτουφί, έμειναν στην ίδια τάξη.

Οι μαθητές έμειναν στην ίδια τάξη γιατί δεν παρακολούθησαν τις ώρες διδασκαλίας που ορίζει ο νόμος για κάθε διδακτικό αντικείμενο λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.

Το ακόμη πιο εξωφρενικό είναι οτι πρόκειται για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.