ΑΜΑΡΤΙΑ: Δείτε τι δεν πρόκειται ο Θεός να συγχωρήσει ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον

Αμαρτία: Γι αυτό σας βεβαιώνω πως κάθε αμαρτία και προσβολή κατά του Θεού θα συγχωρηθεί, στους Ανθρώπους.

Η Προσβολή όμως κατά του “Αγίου Πνεύματος” δεν θα τους, συγχωρηθεί.

Αν κάποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του Ανθρώπου,ο Θεός θα τον συγχωρήσει.

Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του “Αγίου Πνεύματος”, αυτόν ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει ούτε στον τωρινό κόσμο ούτε στον μελλοντικό κόσμο.

(Μκ 3,28-30 Λκ 12,10)