ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ ΠΑΡΟΥ – Πανήγυρις της Ζωοδόχου Πηγής


– Με κάθε μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο η Πανήγυρις της Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μονή Λογγοβάρδας Πάρου 

– Δείτε φωτογραφίες από την πανήγυρη 

Στὶς 23 Ὀκτωβρίου 2018 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Παριανὸς Γέροντας Γρηγόριος Ζουμῆς, καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους.

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας, ὅσο τοῦ ἐπέτρεπαν οἱ δυνάμεις του, συνοδευόμενος κάθε χρόνο ἀπὸ μία μικρὴ συνοδεία ἀπὸ πατέρες τῆς Μονῆς του καὶ πνευματικά του παιδιὰ ἐρχόταν στὴν Πάρο γιὰ νὰ τιμήσῃ τὴν πανήγυρι τῆς Λογγοβάρδας, τὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Θεωροῦσε τὸ Μοναστήρι ὡς τὴν πνευματική του μάνα καὶ τὸ προσκύνημα αὐτὸ ἀπότισι χρέους. Ἀδράχνοντας δὲ τὴν εὐκαιρία φρόντιζε παράλληλα νὰ ἀνάψῃ τὴν σπίθα τοῦ Χριστοῦ στὶς ψυχές.

Νέος ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους ἐξελέγη ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος. Τὰ πνευματικά παιδιὰ τοῦ Γέροντος Γρηγορίου συνεχίζουν τὴν παράδοσί του. Ἔτσι κ᾽ ἐφέτος οἰκονόμησε ὁ καλὸς Θεός, παρὰ κάποιες ἀντιξοότητες ποὺ εἶχαν προκύψει, νὰ ἔλθῃ ὁ νέος καθηγούμενος μὲ μερικοὺς πατέρες γιὰ νὰ πλαισιώσουν τὴν ἱερὰ πανήγυρι τῆς Μονῆς τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου (3 Μαΐου). Πράγματι τὴν στόλισαν μὲ τὴν σεμνοπρεπῆ καὶ καλλικέλαδη λειτουργία καὶ ψαλμωδία τους παράλληλα μὲ τοὺς Παριανοὺς πρωτοψάλτες Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτη καὶ Βίκτωρα Ἰω. Τσόγια.

Ὅπως κάθε χρόνο μετὰ τὴν πανηγυρικὴ θεία λειτουργία ἀκολούθησε ἡ λιτανεία «ἔξω τῶν πυλῶν τῆς Μονῆς», ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ πανηγυρικὴ τράπεζα γιὰ ὅλους τοὺς προσκυνητές.

Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μονὴ εὔχεται ἡ χάρις τῆς Παναγίας μας νὰ σκεπάσῃ ὅλους ὅσους τὴν τίμησαν στὴν ἑορτή της καθὼς κι ὅσους ἄλλους ἂν καὶ ἤθελαν, «δι᾽ εὐλόγους αἰτίας» δὲν μπόρεσαν νὰ παραστοῦν. Νὰ πρεσβεύῃ δὲ πρὸς τὸν Υἱό της γιὰ νὰ δίνῃ μετάνοια σὲ ὅλους μας.

Οἱ φωτογραφίες εἶναι τοῦ κ. Εὐσταθίου Μήτσου.