ΠΡΟΣΟΧΗ: Σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ν.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και Πειραιά

Η ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στον H /Κ Μεγάρων , από τη χ/θ 38,500 έως τη χ/θ 39,500, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά το χρονικό διάστημα από 10.02.2020 έως 10.04.2020, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ως εξής:

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ :

Τον τοπικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας , από τη χ/θ 38,500 έως τη χ/θ 39,500 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για το χρονικό διάστημα από την 07.00΄της 10.02.2020 έως την 20.00 της 13.03.2020, για την εκτέλεση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών εργασιών (καθαίρεση κεντρικής νησίδας, αποξήλωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού και Ο.Κ.Ω., εργασίες οδοποιίας και ασφαλτικών). Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

ΦΑΣΗ Α :

Από τη χ/θ 38,700 έως τη χ/θ 39,250, από την 07.00 της 04.03.2020 έως την 20.00 της 10.04.2020 :

– Τη μετατόπιση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας προς τον αριστερό κλάδο και μικρό τμήμα του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

– Τον αποκλεισμό βόρειου τμήματος του δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

– Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

– και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας (πλάτους3,25μ. η αριστερή και η μεσαία, 3,50μ. η δεξιά)

– στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, θα δημιουργηθεί μια είσοδος εργοταξίου, περί τη χ.θ. 38,870 με λωρίδα επιβράδυνσης μήκυς 60μ. και μια έξοδος εργοταξίου, περί τη χ.θ. 39,170 με λωρίδα επιτάχυνσης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Πειραιά

Λόγω έκτακτων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, κατά το χρονικό διάστημα από 10.02.2020 έως 07.03.2020 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της οδού Ομ. Σκυλίτση, στο ύψος της συμβολής με την οδό Δεληγιώργη, μέγιστου μήκους 40μ. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού Δεληγιώργη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Ομ. Σκυλίτση.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εξής εναλλακτικό δρομολόγιο: Δεληγιώργη-αριστερά Αθ. Διάκου-δεξιά Οδ. Ανδρούτσου-δεξιά Ομ. Σκυλίτση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.