Είμαι έγκυος κι έχω περίοδο: Πόσο ανησυχητικό είναι;


κανονική περίοδο, αφού κρατάει 1-2 ημέρες ενώ η ποσότητά του είναι πολύ μικρότερη από αυτή της κανονικής περιόδου τους.


Τι μπορεί να φταίει;

Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί απελευθερώνεται μια μικρή ποσότητα αίματος από τη μήτρα η οποία οδηγεί σε μικρή αιμορραγία. Αρκετές φορές συμπίπτει με την ημερομηνία που περιμένει η γυναίκα να αδιαθετήσει γι’ αυτό και θεωρεί ότι είναι κανονική περίοδος.

Βέβαια μικρή ποσότητα αίματος, σύμφωνα με τους γυναικολόγους, μπορεί να προκληθεί μετά από σεξουαλική επαφή. Σε κάθε περίπτωση πάντως αν δείτε την παραμικρή ποσότητα αίματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.