Σαν σήμερα εκοιμήθη ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης κυρός Ιερόθεος!

“ΜΝΗΜΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΤΣΑΝΤΙΛΗ)…” (2008-2017)

“Δἰκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι”

Πέρασαν 9 χρόνια ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Κυροῦ ΙΕΡΟΘΕΟΥ.

Τό ἑσπέρας τῆς 15ῃς Ἰουλίου 2008 παρέδωσε εἰς τόν Κύριο, ἐν τῷ ἐπισκοπείῳ τῆς Αἰγίνης, τήν καθαρή καί ἁγία ψυχή Του, καί ἐκηδεύθη τήν 17ῃ Ἰουλίου εἰς τόν παμμεγέθη Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τόν ὁποῖον ἤγηρεν ἐκ θεμελίων καί ὑπῆρξε κτήτωρ αὐτοῦ, διά τοῦτο καί ἐτάφη πλησίον αὐτοῦ καί ἀναπαύεται ἕως τῆς κοινῆς ἀναστάσεως τό ἡγιασμένον σαρκίον του.

Ὑπῆρξε μεγάλος Ἱεράρχης μή ἦθος καί καθαρότητα βίου, μέ ἔργα καί ποιμαντική διακονία χαριτωμένη καί καρποφόρα.

Οἱ έν Ὕδρᾳ κατοικοῦντες ἐτύχαμε μεγάλων εὐεργεσιῶν ἁπό τά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου μέ πρῶτο καί σπουδαιότερο τό Κουλούρειο Νοσοκομεῖο “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ”!

Τήν Δευτέρα σύν Θεῷ 17ῃ Ἰουλίου μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης θά τελέσουμε Μνημόσυνον ἐπί τῇ ἐννάτη ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως Του εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ὕδρας ὡς ἐλαχίστη τιμή εἰς τήν μνήμη Του.

Τά ἅγια χέρια Του μᾶς μετέδωσαν τήν Ἱερωσύνη καί ἕνεκα τοῦτο ἐσσαεί θά εἴμεθα εὐγνώμονες καί θἀ μνημονεύομεν τοῦ ἁγίου ὀνόματός Του.

Τό βιβλίο “ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ” ἀφιερωμένο στήν μνήμη του πού ἐκδόθηκε τό 2013 ἀπό τήν Ἱ.Μητρόπολη Ὕδρας τῇ ἡμετέρᾳ μερίμνει, καταγράφει τίς ἡμέρες καί τά ἔργα τοῦ ἀλήστου μνήμης Πατρός καί Ποιμενάρχου ἡμῶν Κυροῦ ΙΕΡΟΘΕΟΥ.

Εἴθε νά ἔχωμεν ὅλοι τήν ἁγία εὐχή του καί ταῖς ἐν οὐρανοῖς πρεσβείαις Του!