Η Σαλαμίνα τιμά τον Πολιούχο και Προστάτη της Άγιο Μηνά


Σήμερα γιορτάζει η Σαλαμίνα, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μηνάς ο πολιούχος του νησιού.

Από τις ομορφότερες και πιο ενδιαφέρουσες εκκλησίες της Σαλαμίνας. Ο μητροπολητικός ναός  βρίσκεται στο κέντρο της πόλης στην ομώνυμη οδό.

Ο ναός θεμελιώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1869 και εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου του 1887 .

Αγιογραφήθηκε το 1919 από τον Αθανάσιο Σούτσο.
Ο Άμβωνας και το Δεσποτικό είναι έργα του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, καθώς και τα δυο προσκυνητάρια.

Ο Άγιος Μηνάς και Αγία Μαύρα είναι έργα του ζωγράφου Πολυχρόνη Λεμπέση.

Ο Άγιος Μηνάς εκτός από πολιούχος της Σαλαμίνας, είναι πολιούχος του Ηρακλείου Κρήτης, της Καστοριάς, της Ελευθερούπολης και της Καβάλας.
Ο Μηνάς ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε στο Κοτύαιο της Φρυγίας επί Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμιανού (286-305). Επειδή δεν ανεχόταν την ειδωλολατρεία, αποσύρθηκε στα όρη της περιοχής, όπου ζούσε με νηστεία και προσευχές. Κατά τον διωγμό των χριστιανών κατέβηκε στο Κοτύαιο για να ενισχύσει τους διωκομένους. Εκεί συνελήφθη, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό
ΑπολυτίκιαΣτρατείαν κατέλιπες την κοσμικήν, αθλητά, ουράνιον είληφας την κληρουχίαν, σοφέ, και στέφος αμάραντον, δόξαν αποδιώξας βασιλέως γηίνου, άθλους δε διανύσας μαρτυρίου γενναίου. Διό, μεγαλομάρτυς Μηνά, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Τους μεγίστους αγώνας του μαρτυρίου σου, καρτεροψύχως ανύσας Μεγαλομάρτυς Μηνά, ουρανίων δωρεών λαμπρώς ηξίωσαι, και θαυμάτων αυτουργός, εκ Θεού αναδειχθείς, προστάτης ημίν εδόθης, και βοηθός εν ανάγκαις, και αντιλήπτωρ εναργέστατος.

Tρισάριθμον σύνταγμα των αθλητών του Χριστού συμφώνως τιμήσωμεν ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδημον, Βίκτωρα τον γενναίον και Βικέντιον άμα, τούτοις συνευφημούντες στεφανίδα την θείαν. Αυτών, Χριστέ, ικεσίαις πάντας ελέησον.

Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Πηγή: salamina-press.blogspot.com